Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Yrkesutbildning

Om yrkesutbildning

Yrkesvux – yrkesinriktad vuxenutbildning - är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning och riktar sig till dig som saknar en gymnasieutbildning, behöver komplettera din utbildning eller som vill byta yrke.

Vem kan söka en yrkesutbildning?

Du har rätt att studera yrkesutbildning inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du en gymnasieexamen alternativt ett avslutat nationellt program från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år.

Utbildningsutbud

Ljusnarsbergs kommun ingår i ett samarbete kring yrkesvux med övriga kommuner i Region Örebro län. Det innebär att samtliga yrkesvuxutbildningar inom Region Örebro är fritt sökbara för dig som är folkbokförd i någon av länets kommuner. Vård- och omsorgsutbildningarna är dock i huvudsak undantagna från samarbetets frisök. Aktuell information finns på respektive kommuns hemsida.

I Ljusnarsbergs kommun erbjuder vi en yrkesutbildning: Vård- och omsorgsutbildningen. Utbildningen omfattas inte av frisöket.

Hela länets utbud av yrkesvuxutbildningar hittar du på www.vux.regionorebrolan.se Länk till annan webbplats.

Om du är intresserad av att ansöka till en yrkesutbildning, kontakta studievägledaren i din hemkommun. Ansökan skickas alltid via hemkommunen till aktuell utbildningskommun.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg