Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vatten och avlopp

På sidorna om vatten och avlopp hittar du information om såväl kommunalt som eget vatten och avlopp. Vattnet i vårt område är redan så rent att det i de flesta fall knappt behöver någon behandling alls.

Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunalt vatten och avlopp, samt för att distribuera och producera dricksvatten av godkänd kvalitet och för att avleda och rena avloppsvatten inom givna gränsvärden.

De hushåll som har egen vattenbrunn och enskilt avlopp ansvarar själva för vattenkvaliteten i brunnen och att avloppet fungerar som det ska. Men Slamtömning av brunnar till enskilda avlopp och avgifter för slamtömning sköts av Tekniska förvaltningen.

Vi måste alla hjälpas åt för att minska påverkan på miljön. Hur effektiv vår rening än är, så kan vi inte få bort allt. Därför är det viktigt att se till så bara det som ska i avloppet hamnar där.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg