Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Avfall och återvinning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering av avfall.

Avgifter och regler

Avfallsföreskrifterna innehåller främst regler om hushållsavfall, såsom regler om sortering av olika avfallsslag, olika abonnemang, hämtnings­intervaller, behållarplatser, hämtningsvägar och undantag från föreskrifterna.

Avfallsabonnemang

På Mina sidor finns fakturahistorik och även tömningsschema av dina avfallsabonnemang.

Mina sidor på futureweb.sbbergslagen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter
0587-55 00 40
Servicecenter@sb-bergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg