Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Livsmedel

Som konsumenter ska vi kunna lita på att vi inte blir sjuka eller lurade av maten i affären, på restaurangen, på äldreboendet eller i skolan. Livsmedelslagstiftningens övergripande mål är att skydda konsumenten mot skadliga livsmedel och att den information vi får på förpackningar och i menyer är korrekt och fullständig. Offentlig kontroll Samhällsbyggnad Bergslagen kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna. Det är dock alltid den som är verksamhetsansvarig för en livsmedelsverksamhet som har hela ansvaret för att de tillhandahåller säkra livsmedel till konsumenterna. Kontroll av livsmedelsföretag Anmälan och registrering av livsmedelsverksamhet Matförgiftning Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Relaterade e-tjänster Anmäl misstänkt matförgiftning Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Senast uppdaterad

Kontakt

Servicecenter

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se

Kontakt och information

Kontaktcenter

Öppettider