Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Arbetsmarknadsenhet

Enhetens politiska uppdrag är att i nära samarbete med kommunens Individ- och familjeomsorg (IFO), Arbetsförmedlingen och andra aktörer verka för ökad egen försörjning, utbildning, förbättrad integration, minskad arbetslöshet och minskat bidragsberoende bland Ljusnarsbergs kommuns invånare.

Enheten ska stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov. Detta sker genom bland annat studie- och yrkesvägledning, samt individuell coachning.

Praktik och arbetsträning

Du som är arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet kan vid behov få praktik och arbetsträning hos eller via kommunens arbetsmarknadsenhet.

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter

· Centrum för coachning och vägledning (CCV)

· Servicegrupp

· Snickeri – renoveringar, viss nybyggnation, skötsel av idrottsanläggningar med mera

· Transport – matleveranser till förskola, skola och äldreomsorg

· Stora Gården – tvätt, lokalvård, inköp av dagligvaror med mera

Kontakta arbetsmarknadsenheten

Kent Liljendahl, chef
kent.liljendahl@ljusnarsberg.se
0580-806 01

Senast uppdaterad

Kontakt

Chef arbetsmarknadsenhet och integration
Kent Liljendahl
kent.liljendahl@ljusnarsberg.se

0580 - 806 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg