Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunens näringslivsarbete

Hur arbetar kommunen med näringslivet?

Kommunens näringslivsverksamhet arbetar ständigt för att förbättra villkoren för kommunens företag.

Vi vill skapa...

  • goda förutsättningar för befintliga och nya företag
  • ett attraktivt näringslivsklimat och en god livsmiljö i kommunen
  • en positiv bild av kommunen som som etablerings- och boendeort.

Att skapa goda förutsättningar är inget ensamarbete, utan kräver
engagemang från såväl näringsliv som invånare och kommun.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg