Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Ekonomi

Kommunfullmäktige anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål som ekonomi och förvaltning ska uppnå under verksamhetsåret.

Det är upp till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen har tvåutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen inom sina respektive verksamhetsområden. Dessa benämns det allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet.

Varje utskott får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Kommunstyrelsen har ansvar att se till så verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i program och verksamhetsdirektiv.

Kommunens inkomster består bland annat av kommunalskatt, avgifter för utförda tjänster samt statliga bidrag. Kommunalskatten är den största inkomstkällan och ligger i dagsläget på 21,50 % för invånare i Ljusnarsbergs kommun.

Vart får kommunen sina pengar ifrån?

* Beräkning baserad på 2020 års intäkter.


Hur fördelas hundra kronor i kommunens verksamheter?

Diagram som visar hur 100 kronor fördelas inom komunens verksamheter

Kommunens ekonomi – så fungerar det

Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål som ekonomi och förvaltning ska uppnå under verksamhetsåret.

Det är upp till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen har två utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen inom sina respektive verksamhetsområden, allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet.

Varje utskott får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Kommunstyrelsen har ansvar att se till så verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i program och verksamhetsdirektiv.

Budget och analys

För att säkerställa att kommunen håller sig inom de angivna ramarna, arbetar organisationen kontinuerligt med uppföljning, utvärdering och analys. Detta möjliggör för kommunen att nyttja resurser effektivt och maximera kvalitén.

Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisningen och delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige. Här kommenteras utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs för att sedan kommentera utfallet. Kommunens årsredovisning, delårsrapport och framtida mål, hittas nedan.

Årsredovisning 2020 Pdf, 2 MB.

Delårsrapport Pdf, 1 MB.

Ljusnarsbergs kommun vill effektivisera fakturahanteringen och även spara på miljön. Från och med 1 april 2019, är det lagkrav att alla offentliga myndigheter är skyldiga att ta emot och behandla e-fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden peppol. Även leverantörer är skyldiga att skicka e-faktura när fakturan är utfärdad till en offentlig myndighet.

Ta emot e-fakturor från Ljusnarsbergs kommun

E-fakturor minimerar risken för att fel ska uppstå samtidigt som vi värnar om miljön. Fakturan dyker upp i internetbanken och alla uppgifter som mottagare, OCR-nummer och belopp, är redan ifyllda. Allt du behöver göra för att betala fakturan är att godkänna den. Det är även möjligt att kombinera e-faktura med autogiro.

Internetbanken visar en lista över företag som erbjuder e-faktura. Klicka på Ljusnarsbergs kommun och fyll i anmälningsformuläret. För att enkelt hitta våra uppgifter kan du kolla på din senaste pappersfaktura.

Skicka e-fakturor till Ljusnarsbergs kommun

Som leverantör till Ljusnarsbergs kommun kan du effektivisera både din egen och kommunens fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska fakturor till oss. Vi tar emot elektroniska fakturor i svefaktura- och peppolformat. Vi tar även emot pappersfakturor, men föredrar elektroniska fakturor.

För att skicka e-faktura till oss använd något av följande:

  • PEPPOL-ID: 0007:2120001959
  • VAN-tjänst: 2120001959

Krav på e-fakturans innehåll:

  • Fakturareferens: ZZ18645
  • Beställaren inom kommunen ska alltid ange referenskod i följande format: XXX/XXXXX
  • Leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer, momssats, innehav av F-skatt samt kontaktperson och kontaktuppgift.
  • I klartext beskrivet vad fakturan avser, antal och à-pris per artikelrad, brutto- samt beskattningsunderlag för varje skattesats. Om det är momsfri försäljning ska det framgå.
  • Om inköp har gjorts med rekvisition ska denna bifogas originalfakturan, likaså gäller om fakturan hänvisar till ex. följesedel eller kvitto.

Fakturera via peppol kostnadsfritt

B2brouter erbjuder en tjänst som möjliggör att skicka obegränsat antal e-fakturor via peppol gratis.

Här hittar du tjänstens användarguide: Användarguide - Kom igång med B2brouter Pdf, 978 kB, öppnas i nytt fönster.

För att betala med autogiro till Ljusnarsbergs kommun krävs ett medgivande. Använd länken nedan för att gå till e-tjänsten.

E-tjänst - Anmälan autogiro Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg