Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Föreningsliv

Ett litet samhälle som har ett brett och välutvecklat föreningsliv. Här finns konst- och hantverksföreningar, musikföreningar, idrottsföreningar, bygdegårdsförening, brukshundsklubb,
pensionärsföreningar, och många, många fler.

Det är viktigt att ta vara på all den energi som finns i våra fina föreningar.


Jämlik Hälsa
Läs mer om föreningar och organisationer som på olika sätt erbjuder aktiviteter och sammanhang som på olika sätt kan stärka den fysiska, psykiska och sociala hälsan för alla i Ljusnarsbergs kommun.

Läs mer här: Jämlik Hälsa

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg