Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förtroendevalda

Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2018-2022:

Sammanträdestider 2022 Pdf, 32 kB, öppnas i nytt fönster.

Förtroendevalda Kommunfullmäktige

Ordinarie

Ersättare

Daniel Johansson (M)

Ingemar Kjellin (M)

Jörgen Hart (M)

Ulf Hilding (M)

Peter Johansson (M)

Håkan Bengtsson (C)

Niklas Hermansson(C)

Kai Pakola (C)

Hendrik Bijloo (-)

Ralf Nielsen (-)

Annika Renbro (S)

Eva-Lotta Tsupukka (S)

Kjell Eriksson (S)

Lars Strandberg (S)

Gert Stark (S)

Peter Lundberg (S)

Maud Tsupukka (S)

Jon Brossberg (S)

Antti Tsupukka (S)

Ulla Wiklund Diedrichsen (V)

Mattias Svedberg (S)

Göran Eriksson (V)

Inger Willman (S)

Linn Wennberg (MP)

Eva Renberg (V)

Kevin Peart (MP)

Ewa-Leena Johansson (S)

Erik Jansson (SD)

Mats Larsson (SD)

Ronnie Wegerstedt (SD)

Mathias Eriksson (SD)

Joakim Danielsson (SD)

Fredrik Heiser (SD)

Siv Sjöstrand Önander (L)

Niklas Bäcker (SD)


Åsa Vennberg (SD)


Hazze Karlsson (SD)


Ronnie Edvardsson (MP)


Gruppledare

Kjell Eriksson (S)
Daniel Johansson (M)
Ralf Nielsen (-)
Eva Renberg (V)
Mathias Eriksson (SD)
Vakant (MP)Förtroendevalda Kommunstyrelsen

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Veronica Andersson (S)

Lena Berglund (S), Vice ordförande

Antti Tsupukka (S)

Gert Stark (S)

Markku Rantamäki (S)

Ralf Nielsen (-)

Hendrik Bijloo (-)

Astrid Dahl (V)

Kjell Eriksson (S)

Jörgen Hart (M)

Fredrik Heiser (SD)

Niklas Hermansson (C)

Åsa Vennberg (SD)

Niklas Bäcker (SD)

Daniel Johansson (M)

Mats Larsson (SD)

Mattias Eriksson (SD)Förtroendevalda Allmänna utskottet

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Veronica Andersson (S)

Gert Stark (S), Vice ordförande

Antti Tsupukka (S)

Ralf Nielsen (-)

Markku Rantamäki (S)

Niklas Hermansson (C)

Jörgen Hart (M)

Åsa Vennberg (SD)

Mats Larsson (SD)Förtroendevalda Bildnings- och sociala utskottet

Ordinarie

Ersättare

Lena Berglund (S), Ordförande

Ewa-Leena Johansson (S)

Kjell Eriksson (S)

Ralf Nielsen (-)

Gert Stark (S), Vice ordförande

Markku Rantamäki (S)

Daniel Johansson (M)

Niklas Bäcker (SD)

Fredrik Heiser (SD)

Mathias Eriksson (SD)RevisorerAnnelie Brossberg


Monica Edlund Molander


Anna-Lena Danielsson


Maria Lönnberg, Ordförande


Lars-Åke Martinsson


Pirjo Nilsson, Vice ordförandeSamhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Anders Styrbjörn Andersson (S)

Antti Tsupukka (S)

Ulf Hilding (M)

Kai Pakola (C)

Thomas Lönn (S), Hällefors kommun

Per Johansson (V), Hällefors kommun

Bengt-Olof Erichsson (M), Hällefors kommun

Roland Gustavsson (GL), Hällefors kommun

Sofie Semstrand, (C), Nora kommun

Greger Kammerland (S), Nora kommun

Anna Berggren (LPo), Nora kommun

Rutger Ahlbeck (NP), Nora kommun

Tommy Kragh (S) Ordf, Lindesbergs kommun

Bo Stenberg (S), Lindesbergs kommun

Inga Ängsteg (C), Lindesbergs kommun

Sofie Krantz (S), Lindesbergs kommun

Jan Hansson (M), Lindesbergs kommun

Kenneth Danielsson (M), Lindesbergs kommunValnämnd

Ordinarie

Ersättare

Eva-Lena Sahlberg (S)

Arne Eklund (S)

Mathias Eriksson (SD), Vice ordförande

Antti Tsupukka (S)

Ulla Wiklund Diedrichsen (V)

Hendrik Bijloo (-)

Peter Johansson (M)

Niklas Hermansson (C)

Mattias Svedberg, Ordförande (S)

Hazze Karlsson (SD)Krisledningsnämnd

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Antti Tsupukka (S)

Gert Stark (S), Vice ordförande

Veronica Andersson (S)

Ralf Nielsen (-)

Markku Rantamäki (S)

Niklas Hermansson (C)

Jörgen Hart (M)

Åsa Vennberg (SD)

Mats Larsson (SD)Bergslagens överförmyndarnämnd

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S), Ordförande

Arne Eklund (S)

Gunilla Josefsson (V) Hällefors kommun

Susanne Grundström (S) Hällefors kommun

Mats Sundberg (S) Nora kommun

Klara Sandberg (LPo) Nora kommun

Jerry Elvin, vice ordförande Lindesbergs kommun

Vakant

Bertil Jansson (M) Lindesbergs kommun

Christian Nygren Kolvik (M) Lindesbergs kommunSydnärkes lönenämnd

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Lena Berglund (S)


Nerikes Brandkår

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S)

Mats Larsson (SD)Samhällbyggnadsförbundet Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Mattias Svedberg (S)

Niklas Hermansson (C)

Jörgen Hart (M)

Allan Myrtenkvist (S), Hällefors kommun

Alf Wikström (V), Hällefors kommun

Olle Samuelsson (C), Hällefors kommun

Robert Örtlund (M), Hällefors kommun

Hans Knutsson (S), Nora kommun

John Sundell (KD), Nora kommun

Jan Rylander (NP), Nora kommun

Andreas Vidlund (SD), Nora kommun

Anders Ceder (S), Lindesbergs kommun

Stefan Eriksson (S), Lindesbergs kommun

Jonas Kleber (C), Lindesbergs kommun

Lennart Olsson (S), Lindesbergs kommun

Sven-Erik Larsson (M), Lindesbergs kommun

Kent Hiding (KD), Lindesbergs kommunGemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarsevice

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Lena Berglund (S)


Valberedning

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S) Ordförande


Hazze Karlsson (SD) Vice ordförande

Linn Wennberg (MP)

Ronnie Edvardsson (MP)

Eva Renberg (V)

Ulla Wiklund Diedrichsen (V)

Ralf Nielsen (-)

Hendrik Bijloo (-)

Jörgen Hart (M)

Ulf Hilding (M)

Markku Rantamäki (S)

Niklas Hermansson (C)
Styrelse i Stiftelsen Stora Gården

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Veronica Andersson (S)

Gert Stark (S)

Antti Tsupukka (S)

Hendrik Bijloo (-)

Markku Rantamäki (S)

Åsa Vennberg (SD)


Niklas Hermansson (C)
Styrelsen i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Jon Brossberg (S)

Maud Tsupukka (S), Vice Ordförande

Arne Eklund (S)

Veronica Andersson (S)

Antti Tsupukka (S)


Nämndemän till Örebro TingsrättYlva Johansen (S)

Eva-Lena Sahlberg (S)Gode män för fastighetsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen

Sakkunniga tätortsfrågor

Sakkunniga landsbygdsfrågor

Ewa-Leena Johansson (S)

Jon Brossberg (S)

Jon Brossberg (S)

Veronica Andersson (S)

Veronica Andersson (S)

Ewa-Leena Johansson (S)

Antti Tsupukka (S)

Antti Tsupukka (S)

Henk Bijloo (-)

Henk Bijloo (-)

Mathias Eriksson (SD)

Mathias Eriksson (SD)

Niklas Hermansson (C)

Niklas Hermansson (C)Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S), Vice ordförande

Veronica Andersson (S)

Lena Berglund (S), Ordförande


Astrid Dahl (V)

Ulf Hildebrandt (M)Ledamöter i Regionala samverkansrådet

Ledamöter


Ewa-Leena Johansson (S)

Lena Berglund (S)


Ledamot och ersättare i samverkansråd för kultur

Ledamot

Ersättare

Hendrik Bijloo (-)

Lena Berglund (S)


Ledamot och ersättare i samverkansråd för folkhälsa

Ledamot

Ersättare

Ronnie Edvardsson (MP)

Lena Berglund (S)


Ledamot och ersättare i samverkansråd för social välfärd och vård

Ledamot

Ersättare

Lena Berglund (S)

Markku Rantamäki (S)Ledamot och ersättare i samverkansråd för skola, utbildning och kompetenshöjning

Ledamot

Ersättare

Lena Berglund (S)

Astrid Dahl (V)Ledamot och ersättare i Ljusnarsbergs kommunbygderåd

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Niklas Hermansson (C)


Ledamot och ersättare i Regionala miljö- och naturvårdsrådet

Ordinarie

Ersättare

Ronnie Edvardsson (MP)

Ewa-Leena Johansson (S)


Ledamot och ersättare i Samordningsförbundet i norra Örebro län

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S)

-Ledamot och ersättare i Partnerskap Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Hendrik Bijloo (-)

Ewa-Leena Johansson (S)


Ledamot och ersättare i Bergslagsdiagonalen

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Hendrik Bijloo (-)


Ledamot och ersättare i Intresseföreningen Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Hendrik Bijloo (-)

 

Ledamot och ersättare i Arbågaåns vattenförbund

Ordinarie

Ersättare

Antti Tsupukka (S)

Ronnie Edvardsson (MP)


Representant i Djäkens samfällighetEwa-Leena Johansson (S)Stämoombud och ersättare i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening

Ombud

Ersättare

Mathias Eriksson (SD)

Jörgen Hart (M)

 


Stämoombud och ersättare i Hopajola

Ombud

Ersättare

Kjell Eriksson (S)

Mathias Eriksson (SD)


Representanter i Partnerskap för sociala innovationer

Ordinarie


Bo Wallströmer


Kent LiljendahlRepresentanter i Region Örebro läns demokratinätverk

Ordinarie


Antti Tsupukka (S)


Anders AnderssonRepresentanter i Arbetsmarknadsrådet

Ordinarie


Ewa-Leena Johansson (S)


Jörgen Hart (M)
Representant och ersättare i samhällsråd T

Representant

Ersättare

Lena Berglund (S)

Gert Stark (S)


Hörkens vägsamfällighet

Representant


Ewa-Leena Johansson (S)


 


Bångbro vägsamfällighet

Representant


Ewa-Leena Johansson (S)Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580-805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg


Telefon: 0580-805 00
E-post:
kommun@ljusnarsberg.se