Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Fastigheter och lantmäteri

Om du har frågor om en fastighet kring fastighetsnamn, areal, ägare med mera kan du kontakta mätningskontoret. Adressregistret När du flyttar gör du en flyttanmälan hos Skatteverket, även när du flyttar inom samma byggnad. Aktuella och korrekta adresser är viktigt, speciellt för räddningstjänst och ambulans. Mätningskontoret skapar adresser för alla bostadshus och verksamheter. När adressen skapats väljer Posten AB postort och postnummer, och Skatteverket för in de nya adresserna i folkbokföringen. Om en byggnad saknar adress och ni behöver en, kontakta mätningskontoret. Lägenhetsregistret Skatteverket folkbokför personer på fastighetsnamn, adress och lägenhetsnummer. Registret ska göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning. Din roll som fastighetsägare Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet är skyldig att rapportera förändringar i lägenhetsbeståndet till mätningskontoret. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett. Uppgifter ska lämnas in vid: Nybyggnad Ändrad användning eller ombyggnad Sammanslagning Rivning För småhus som bara innehåller en bostad behöver du som fastighetsägare inte rapportera in uppgifter utan dessa hämtas från fastighetsregistret. Fastighetsgränser En fastighetsgräns är en skiljelinje mellan två fastigheter. Gränsens hörn är oftast markerade på marken med rör, järnstång, röse eller råsten. Dessa kan med tiden försvinna och oklarheter kan uppstå. Är du inte säker på var din fastighetsgräns går? Har dina gränsmarkeringar försvunnit? Ska du sätta upp ett staket eller plantera en häck på din fastighet? Då kan gränsens läge stakas ut med träkäppar i en gränsutvisning. Detta förutsätter att det inte finns tveksamheter om gränsens läge. Kostnaden för gränsutvisning baseras på nedlagd tid i arbetet. Kontakta mätningskontoret för mer information. Det är bra om du vet fastighetsbeteckningen eller adressen till fastigheten när du kontaktar oss. Om du vill ha juridiskt bindande gränsmarkeringar utsatta ska du i stället kontakta Lantmäteriet. Lantmäteriet Lantmäteriet är den statliga myndighet som har i uppgift att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter och hantera deras gränser. Mätningskontoret på Samhällsbyggnad Bergslagen har i uppdrag att utföra vissa moment i deras processer, till exempel att mäta ut och slå ner gränsrör inom våra tätorter. Vänd dig däremot i första hand till Lantmäteriet för att få hjälp med förrättningar och servitut. Förrättning Om du vill stycka av en tomt eller bilda en gemensamhetsanläggning måste du ansöka om en lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet. Servitut Servitut och nyttjanderätt är en rätt för en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel en väg över grannens mark. Om du vill ansöka om servitut ta kontakt med Lantmäteriet. Kartor Behöver du en fastighetskarta, tomtkarta eller liknande, kontakta mätningskontoret så hjälper vi dig. Mätningskontoret uppdaterar kartorna inom tätorterna i våra fyra kommuner. Det vi mäter in samlar vi på vår primärkarta. Vi använder primärkartan som grund för att framställa olika sorters kartmaterial, exempelvis nybyggnadskartor eller grundkartor till detaljplaner i samhällsplaneringen. Om du vill veta mer om din egen fastighet har Lantmäteriet en tjänst där du kan se detaljerad information om till exempel tomtkarta, areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde. Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Gå in på Lantmäteriets hemsida och följ instruktionerna där. Om du är intresserad av historiska kartor har vi på mätningskontoret en del originalkartor över Lindesbergs kommun. Om du är intresserad av kartor från de tre andra kommunerna kontaktar du respektive kommun. Lantmäteriet har dock tillgång till flest kartor, gå in på Lantmäteriets hemsida där du kan söka efter historiska kartor över hela Sverige. Länskartan I länskartan kan du se allt från skolor, bibliotek, vårdcentraler, återvinningscentraler, parkeringsplatser och badplatser med mera. Klicka här för att komma till länskartan Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text Relaterad information Oklarheter kring fastighet Ansöka om en lantmäteriförrättning Ansöka om servitut Vill du veta mer om din fastighet Historiska kartor över hela Sverige Relaterade e-tjänster Beställ nybyggnadskarta

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg