Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Servicegrupp

Vad gör servicegruppen

Kommunens servicegrupp kan hjälpa dig med:

  • snöröjning
  • sandning
  • gräsklippning
  • bortforsling av sådant som ska lämnas till Skärets återvinningscentral

Vem kan ansöka om servicegruppens hjälp?

Följande kriterier ska uppfyllas för att ansökan om tjänster som kommunens servicegrupp utför ska kunna beviljas.

Service kan utgå till personer som fyllt 70 år och däröver, som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun och som största delen av året är boende på folkbokföringsadressen.

Gällande personer som ingår i samma hushåll som den sökande, förutsätts dock att alla är minst fyllda 70 år.

Undantag till ovanstående kriterier kan göras då personer under 70 år har beviljad hemtjänst.

Gällande personer som ingår i samma hushåll som den sökande, förutsätts dock att alla har beviljats hemtjänst.

Uppfyllande av ovanstående kriterier garanterar dock inte att tjänsten erhålls.

Det är Servicegruppens möjligheter till utförande av tjänsten som avgör hur många som kan ta del av den.

Kommunen tillämpar fast prissättning för klippning, och trimning av gräsmattor. Då tjänsten är en form av abonnemang, kommer avdrag på pris med anledning av torka eller på grund av att Ni som kund inte önskar få tjänsten utförd vid vissa tillfällen, inte att göras.

Arbetskraften i Servicegruppen är begränsad. Arbetsmarknadsenheten kan därför komma att tillhandahålla tjänsten enligt turordning, vilken styrs av det datum Er ansökan inkom till Ljusnarsbergs kommun. Ni som eventuellt inte kommer erhålla tjänsten hänvisas till privata alternativ.

Tjänsten i fråga och liknande hushållsnära tjänster är frivillig att tillhandahålla för Sveriges kommuner. I Kommunallagen (2017:725) finns särskilda regler som kommuner måste följa.

Information gällande Servicegruppens tjänster  Pdf, 116 kB.

Vintern 2022/2023

Tjänster som servicegruppen utför under vintern 2022/2023 Snöröjning/snöskottning av trappor, gångvägar och garageinfarter, med undantag för mycket breda och/eller långa infarter.

  • Sandning/grusning vid förekomst av halka i samband med att snöskottning/snöröjning sker.

Snöröjning/snöskottning av stora ytor som inte kan anses vara gångvägar eller mindre garageinfarter utförs inte, då tillgång till större maskiner inte finns.

Kostnad för utförda tjänster är 150 kronor per påbörjade 30 min. Fakturering kommer att ske månadsvis. Vid frågor gällande fakturor kontaktas kommunens ekonomiavdelning

Om antal ansökningar blir många i förhållande till Servicegruppens möjligheter att utföra tjänsterna, kommer ansökningar inkomna till kommunen till och med den 17 oktober att prioriteras.

I det fall Ni kommer att erhålla ovanstående tjänster under kommande vinter, ska Ni vid varje tillfälle då behov uppstår, kontakta Servicegruppen på telefon 070-311 94 29.

Ansökningsblankett för nedladdning Pdf, 103 kB.

Blanketten finns även att hämta i receptionen på kommunhuset.

Finns det andra alternativ?

Du som inte uppfyller kriterierna för att erhålla servicegruppens tjänster kan vända dig till privata aktörer i kommunen.

Exempel på privata aktörer som kan hjälpa dig:

Anderssons Allservice & Reparation AB

Kontakt: 073-7044580
Kallernäs 445
71196 Storå

www.anderssonsallservice.se Länk till annan webbplats.

anderssonservice@live.se

Hedlunds Bygg och Fastighetsservice AB

Kontakt: Sten Hedlund: 070-311 94 30
Per Hedlund: 070-277 10 71
Ove Hedlund: 070-550 61 20
hedlunds-bofab.se Länk till annan webbplats.

Älvhöjdens Allervice

Kontakt: 0580-230 88
alvhojdens-allservice@hotmail.com

Op-Timal Stugservice Bergslagen

Kontakt: 070-222 55 88
op-timal.se Länk till annan webbplats.

Kopparbergs Allservice Aktiebolag

Kontakt: 076-420 99 90
jhonnya222@hotmail.com

Jonny Kaas Bygg & Allservice AB

Kontakt: Kyrkvägen 48
714 31 Kopparberg
Telefon: 070-6828098

Senast uppdaterad

Kontakt

Thomas Carlsson
Handledare för servicegruppen
070-311 94 29

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg