Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Brandskydd och sotning

Sotning och brandskyddskontroll är en kommunal myndighetsverksamhet som styrs av lagen om skydd mot olyckor.

Varje fastighetsägare är skyldig att låta sota och besiktiga sin eldningsanläggning.

Ansvaret för att sotning och brandskyddskontroller utförs ligger hos Nerikes Brandkår. Nerikes Brandkår ansvarar för att sotningsverksamheten utförs enligt lagen, och tecknar avtal med utbildade skorstensfejare.

Nerikes Brandkår - sotning och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg