Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Gator, Vägar och Transport


Ansvar för vägar och gator

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för drift och underhåll av vägar, gator, broar och gatubelysning.


Vägfond för enskilda vägar i Ljusnarsbergs kommun

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg