Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Parkering

Uthyrning av elplatser på pendlarparkeringen vid Kopparbergs station

Följande regler gäller för uthyrning av elplatser på pendlarparkeringen vid Kopparbergs station:

  1. Elplats uthyres mellan 1 november-31 mars.
  2. Kostnaden är 1 250 kr.
  3. Plats uthyres säsongsvis.
  4. Kortare period kan i undantagsfall medges om hyrestagare får ändrade arbetsförhållanden och givet i mån av plats. I sådana fall är hyran 350 kr/påbörjad månad.
  5. Nyckel utkvitteras i kommunhusets reception. Deposition med 300 kr. Depositionen erhålls efter hyresperiodens slut, dvs efter 31 mars.
  6. Bokning av plats sker i kommunens reception, eller tel 0580-80500 eller mail reception@ljusnarsberg.se
  7. Efter 31/3 mars återlämnas nyckel till receptionen.
  8. Betalning sker mot faktura. Därför ska namn, personnummer och adress lämnas vid utkvittering av nyckel.

Parkering på Allerstatomten

Parkering vid Allerstatomten är gratis. Du får stå där i 12 timmar.

Övriga parkeringar

Alla parkeringsplatser är gratis. Det kan däremot förekomma tidsbegränsning men detta finns angvet vid varje parkeringsområde.

Parkeringsskiva krävs ej i Ljusnarsbergs kommun.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg