Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Trygg och säker

Stora som små händelser uppkommer dagligen. Vissa händelser får konsekvenser för samhället och andra får det inte. Vid de flesta olyckor, de så kallade vardagsolyckorna, hanterar räddningstjänsten situationen.

Här kan du läsa om vad som gäller vid en kris

Ljusnarsbergs kommun arbetar med att skapa goda förutsättningar för att förebygga och hantera kriser. God planering och krisberedskap gör att negativa konsekvenser förhindras. Skulle något inträffa, har kommunen planer på hur händelser ska hanteras för att minimera skadorna.

 

Krisberedskap

En kris, eller samhällsstörning, är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kris i detta sammanhang avser en betydande störning i samhällets funktionalitet och inte störning av mer enskild privat karaktär. Vanligtvis uppstår en kris plötsligt, därför är det viktigt att vara förberedd på att hantera eventuellt kommande kriser. Det kan röra sig om översvämningar, större bränder, oväder eller omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten.

Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta, därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Fundera på vad du och dina nära kan behöva ha hemma vid en kris. Samla gärna ihop det som är mest nödvändigt i en "krislåda". Exempel på saker som kan vara bra att ha:

 • Mediciner och första hjälpen-låda
 • Varma kläder och filtar
 • Torrvaror och konserver
 • Vattendunkar
 • Ficklampor
 • Värmeljus
 • Brandsläckare
 • Batteriradio
 • Viktiga telefonnummer
 • Kontanter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samlar på sin hemsida många tips om hemberedskap.

Läs mer om hemberedskap på msb.se. Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för kriser på sidan "Förbered dig för kris" på msb.se. Länk till annan webbplats. På den sidan finns även en folder om hemberedskap, på svenska och flera andra språk.

Det finns även råd riktat till privatpersoner inom ämnen som till exempel hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor.

Råd till privatpersoner (msb.se) Länk till annan webbplats.

Viktiga informationskanaler vid händelse av kris:

Var källkritisk

Vid allvarliga händelser är det extra viktigt med källkritik. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av.

Information om källkritik på krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Läs broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr, "Om krisen eller kriget kommer", som handlar om hur vi ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Broschyren finns även i en version med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till ett flertal språk.

Ta del av broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på msb.se. Länk till annan webbplats.

Det finns även information om detta på Sveriges nationella krisportal, krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Du som vårdnadshavare, barn eller ung kan läsa mer på; Lilla krisinfo - för barn och unga Länk till annan webbplats.

Hantera din oro

Oro och rädsla är vanligt vid kriser och katastrofer. Det finns stöd att få för dig som känner oro.

Information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa, krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar vid kris

Kommunens primära ansvar är att fullfölja den ordinarie verksamheten så långt det är möjligt, utifrån förutsättningarna och det som inträffat.

Om en kris inträffar börjar Ljusnarsbergs kommun snabbt arbeta tillsammans med andra aktörer för att hantera händelsen så bra som möjligt och försöka minska konsekvenserna. Målet med arbetet är att få så korta avbrott som möjligt i samhällsviktiga funktioner och att samtidigt skapa förutsättningar för människor och verksamheter i kommunen att hantera den uppkomna situationen.

Samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet handlar om funktioner och tjänster som behövs för att samhället ska kunna fungera vid en kris. Läs mer om samhällsviktig verksamhet. Länk till annan webbplats.

En del i det förberedande arbetet inom kommunen är att analysera vilka risker som är kända i kommunen. Riskerna sammanställs i kommunens Risk- och sårbarhetsanalys.

Om krisen eller kriget kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en broschyr om vad som är viktigt att tänka på vid en större kris eller vid krig. Klicka här för att ladda ner, beställa eller få broschyren uppläst för dig (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hemberedskap

Vid en kris eller samhällsstörning kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Samhället förväntar sig att du ska klara din egna försörjning i en vecka. Klicka här för att få råd och tips på hur du kan förbättra din hemberedskap (msb.se) Länk till annan webbplats.

Lilla Krisinfo

Lilla Krisinfo är en sida för barn och unga. Här finns information bland annat om att bada säkert, elda säkert, om brandflyget och att ha en säker båttur.

Lilla.krisinfo.se - Information till barn och unga (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA är varning till allmänheten vid en allvarlig olycka. Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad. När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på främst Sverigesradio P4 för information (89,8–102,8 MHz).

Faran över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal. Signalerna Viktigt Meddelande och Faran över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Flyglarm

Signal med korta stötar under 1 minut.

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp används signalen för flyglarm för att varna allmänheten.

Vid flyglarm ska du genast söka skydd i närmaste skyddsrum eller källare. klicka här för att läsa mer om skyddsrum. Länk till annan webbplats.

Beredskapslarm

Signal 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder, upprepas under 5 minuter.

Beredskapslarm används om regeringen vill meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig.

Om du hör beredskapslarmet ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information. Var förberedd på att kunna lämna bostaden med kort varsel. Ta med det allra viktigaste, varma kläder, något att dricka samt id-handlingar. Om du är krigsplacerad ska du genast ta dig till den plats du har fått besked om.

Andra kanaler som kan skicka VMA

VMA kan skickas via sms till personer som befinner sig inom det drabbade området. Beslut om detta tas av räddningsledare.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

POSOM-gruppen

Hjälper drabbade människor vid olyckor och katastrofer. Gruppen består av en ledningsgrupp med representanter för kommunen, regionen, kyrkan och polisen. Till sin hjälp har de ett antal frivilliga stödpersoner. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Syftet med POSOM-gruppen är att de ska hjälpa drabbade människor vid olyckor och katastrofer för att på sikt kunna förebygga psykisk ohälsa.

POSOM-gruppen ansvarar inte för stöd till skadade personer.


Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan för hantering av extraordinära händelser 2020.pdf Pdf, 589 kB. 589 kB 2020-08-03 11.45
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf Pdf, 415 kB. 415 kB 2020-08-03 11.46
Styrdokument för krisberedskap 2019-2023.pdf Pdf, 592 kB. 592 kB 2020-08-03 11.46

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg