Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sevärdheter och naturområden

Naturreservat

Naturreservat i Ljusnarsbergs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Naturområden

Brattforsen

Den vildaste och mest dramatiska forsen i Nittälvens dalgång med påtaglig vildmarksprägel. Området är idag ett vackert naturreservat i orörd natur.

Mer information om Brattforsen Länk till annan webbplats.

Bångbro kanal

Kanalen grävdes för hand, genom svår terräng, under ännu svårare arbetsförhållanden och är idag ett mycket vackert promenadstråk.

Finngruvorna

Finngruvorna är ett historiskt gruvområde som upptäcktes 1695 av Lisa Ersdotter. Här finns 12 grönskimrande vattenfyllda gruvhål, en magnifik vattenfylld pelarsal och en mycket vacker utsiktspunkt.

Finngården Rikkenstorp

En gammal och unik Finngård från 1600-talets början i vacker miljö. På gården finns bla gårdsmuseum och arkiv om Finnmarken.

Finngården Rikkenstorps hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finnkullberget - naturreservat

I Ljusnarsbergs kommun finns ett kommunalt naturreservat, Finnkullberget, som är ett tätortsnära kommunalt reservat i direkt anslutning till Kopparberg. Området är stort och kuperat med utrymme för såväl avkoppling, bärplockning, promenader, undervisning som motion. Till största delen utgörs reservatet av äldre gran- och tallskog, med en för trakten typisk flora. Reservatet invigdes den 2 juni 2009.

Informationsfolder Finnkullberget Pdf, 484 kB.

Ljusnarsbergs kyrka

Idag betraktas träkyrkan från 1635, med sin ovanliga fasad, sitt resliga tak och mångfalden av ståtliga spiror, som en av Mellansveriges vackraste träkyrkor. Den utnämndes till Sveriges vackraste kyrka 2005.

Mer information om Ljusnarsbergs kyrka Länk till annan webbplats.

Rydbergsdal

En mycket vacker naturstig i centrala Kopparberg som följer delar av Garhytteån.

Tingshuset

Uppfördes år 1641 som gruvstuga. Här hade gruvfogden, som vägde och räknade malmen, sitt kontor. Efter en utbyggnad och renovering år 1893 fick huset funktion som tingshus vars tingssal har kvar sina vackra utsmyckningar.

Mer information om Tingshuset i Kopparberg Länk till annan webbplats.

Museum

Det finns sju muséer i Kopparberg.

  • Fotoateljemusem
  • Skomakerimuseum
  • Guldsmedsmuseum
  • Postmuseum
  • Gruvmuseum
  • Hembygdsmuseum
  • Geomuseum

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg