Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sevärdheter och naturområden

Naturreservat

Naturreservat i Ljusnarsbergs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Naturområden

Nittälvsdalen - Ett kluster av naturreservat

Upplev Nittälvsdalens olika naturreservat där såväl växter som djur trivs. Välj din riktning och sträcka, ta en dagstur eller välj en lång vandring där du binder samman flera naturreservat. Möts av en vild, vacker och brusande natur där Nittälven löper som en röd tråd genom hela Nittälvsdalen.

Strax väster om Kopparberg ligger Kolbron. Huvudentrén till Nittälvsdalen är en bra start för ditt äventyr. Härifrån utgår flera leder och du hittar även information, toalett och grillplats.

Mer information: Nittälvsdalen Länsstyrelsen Örebro Länk till annan webbplats.

Bångbro kanal

Kanalen grävdes för hand, genom svår terräng, under ännu svårare arbetsförhållanden och är idag ett mycket vackert promenadstråk.

Finngruvorna

Finngruvorna är ett historiskt gruvområde som upptäcktes 1695 av Lisa Ersdotter. Här finns 12 grönskimrande vattenfyllda gruvhål, en magnifik vattenfylld pelarsal och en mycket vacker utsiktspunkt.

Finngården Rikkenstorp

En gammal och unik Finngård från 1600-talets början i vacker miljö. På gården finns bla gårdsmuseum och arkiv om Finnmarken.

Finngården Rikkenstorps hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finnkullberget - naturreservat

I Ljusnarsbergs kommun finns ett kommunalt naturreservat, Finnkullberget, som är ett tätortsnära kommunalt reservat i direkt anslutning till Kopparberg. Området är stort och kuperat med utrymme för såväl avkoppling, bärplockning, promenader, undervisning som motion. Till största delen utgörs reservatet av äldre gran- och tallskog, med en för trakten typisk flora. Reservatet invigdes den 2 juni 2009.

Informationsfolder Finnkullberget Pdf, 484 kB.

Ljusnarsbergs kyrka

Idag betraktas träkyrkan från 1635, med sin ovanliga fasad, sitt resliga tak och mångfalden av ståtliga spiror, som en av Mellansveriges vackraste träkyrkor. Den utnämndes till Sveriges vackraste kyrka 2005.

Mer information om Ljusnarsbergs kyrka Länk till annan webbplats.

Rydbergsdal

En mycket vacker naturstig i centrala Kopparberg som följer delar av Garhytteån.

Tingshuset

Uppfördes år 1641 som gruvstuga. Här hade gruvfogden, som vägde och räknade malmen, sitt kontor. Efter en utbyggnad och renovering år 1893 fick huset funktion som tingshus vars tingssal har kvar sina vackra utsmyckningar.

Mer information om Tingshuset i Kopparberg Länk till annan webbplats.

Kopparbergs museer

Mitt i Kopparberg ligger ett antal museer med flera teman som allmoge, foto, skomakare, guldsmeds och postmuseum. I Kopparberg stämplades den berömda gula treskillingbanco frimärket den 13 juli 1857 och varje år så sker det en minnes poststämpling den 13 juli på muséet.

Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg