Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Leader Bergslagen

Leader bidrar till lokal utveckling och är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Företag, föreningar och offentliga aktörer kan söka stöd för projektidéer.

Ljusnarsbergs kommun ingår i Leaderområdet Leader Bergslagen.

Insatsområden 2023–2027:

Ett miljötänk genomsyrar hela strategin under perioden. Det finns tre spår.

  1. Främja entreprenörskapet.
  2. Förbättra levnadsvillkoren för människorna.
  3. Värna om naturen i Bergslagen.

Vem kan söka?

Föreningar och andra organisationer och företag som bidrar till att främja utvecklingen enligt strategin kan få stöd.

Vad kan man söka för?

Projektstöd i samverkan med andra, eller delprojektstöd som kallas för checkar.

När kan man söka?

Man kan söka ända fram till år 2027. Ansökan öppnar i april 2023 för projektstöd. Två ansökningsomgångar per år. För checkar kan man söka löpande under året, med preliminär start i juni 2023.

Läs mer om arbetet på Leader Bergslagen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg