Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den 1 januari 2010. Lagen garanterar Sveriges nationella minoriteter ett grundskydd samt särskilda rättigheter för den som bor i ett förvaltningsområde för samiska, meänkieli eller finska.

Sveriges nationella minoriteter är: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Grundskydd

Minoritetslagens grundskydd ska tillämpas i hela Sverige. Grundskyddet innebär bland annat att förvaltningsmyndigheter ska informera nationella minoriteter om deras rättigheter, skydda och främja minoritetskulturen och språken samt ge de nationella minoriteterna möjlighet att påverka i frågor som berör dem och samråda med dem.

Särskilda rättigheter

Minoriteteslagens särskilda rättigheter gäller förvaltningsområden för samiska, meänkieli och finska. Rättigheterna innebär bland annat att man har rätt att använda finska vid myndighetskontakter samt rätt att få äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. Man har även rätt att få beslut och motiveringar översatta till finska.


Läs minoritetslagen i sin helhet (Sveriges riksdag):
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats. (2009:724).

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg