Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Utstakning

Utstakning innebär att man på plats markerar ut var byggnaden ska stå. I bygglovet står om utstakning krävs, eller så kommer ni överens med er bygglovhandläggare på ett tekniskt samråd om ni ska ha utstakning eller inte. Utstakningen utförs av mätningskontoret eller annan behörig person som byggnadsnämnden bedömer kan utföra arbetet korrekt. Om utstakningen inte utförs av mätningskontoret ska en beskrivning av hur utstakningen gick till lämnas till byggnadsnämnden. Husutstakningen utförs som grov- och/eller finutstakning beroende på bedömningen i bygglovet. Kontakta mätningskontoret senast en vecka innan du vill att vi ska utföra husutstakningen. Grovutstakning Inför en grovutstakning rekommenderar vi att en markavtäckning där ni tar bort träd, stubbar och rötter utförs där byggnaden ska placeras. Det minskar risken att rubba de träkäppar vi slår ner i hörnen av byggnaden, i jämförelse med om ni gör i ordning marken efteråt. Finutstakning Inför finutstakningen placerar ni eller er byggare ut stabila träprofiler ungefär en meter utanför byggnadens blivande hörn (rekommenderade dimensioner på reglarna är 95 mm x 45 mm). För att vi ska få byggnaden vinkelrät och med rätt höjd är det viktigt att profilerna står stadigt i marken. Överkanten på de horisontella reglarna ska ha en höjd som minst motsvarar byggnadens blivande golv- eller sockelhöjd. Ni ansvarar för att skaffa profilvirket och montera dem. Vi tar med oss spik och tråd. Eventuell ändring av byggnadens placering ska diskuteras med bygglovhandläggaren innan husutsättningen. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterad information Läs mer om utstakning och lägeskontroll Relaterade e-tjänster Beställning av husutstakningen

Senast uppdaterad

Kontakt

Servicecenter

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00