Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Föreningsstöd, föreningsbidrag

OBS - nytt sista datum för ansökan

Nytt sista datum för ansökan av föreningsbidrag är 30 juni 2021.

Kommunstyrelsen har beslutat att förlänga ansökningstiden för föreningsbidrag till den 30 juni 2021, med anledning av situationen rörande coronaviruset och covid-19. Föreningsbidragen kommer att betalas ut löpande, det vill säga utbetalas direkt då ansökan kommit in och godkänts.

Föreningsbidrag

Det finns olika typer av föreningsbidrag. Innan ni söker föreningsbidrag är det viktigt att ni tar del av kommunens riktlinjer för föreningsbidragPDF.

Verksamhetsbidrag

Årligt bidrag lämnas med 40 kr för medlem i åldern 5-20 år som betalat minst 50 kr i medlemsavgift och med 10 kr för medlem över 20 års ålder som betalat minst 50 kronor i medlemsavgift, och 90 kronor för familjekort som kostat minst 100 kr. Bidraget kan högst bli 7 000 kr. Antalet medlemmar beräknas per den 31 december verksamhetsåret. Ansökan görs på blankett för verksamhetsbidragPDF senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.

Föreningslokalbidrag

Årligt bidrag lämnas för egen eller hyrd lokal med 80 procent av kostnaden om denna är skälig. En förutsättning är att man bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget kan högst bli 8 000 kr. Ansökan görs på blankett för föreningslokalbidragPDF senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.

Aktivitetsbidrag

Bidrag lämnas för aktiviteter för åldersgrupperna 5 till 20 år med 25 kr per sammankomst som varar minst en timme och har minst fem deltagare. Ledare som är i åldern 15 till 20 år får räknas som deltagare. Bidraget betalas två gånger om året och kan högst bli 8 000 kr per halvår och 16 000 kr per år. Ansökan görs på blankett för aktivitetsbidragPDF senast den 1 september för perioden januari till juni och den 1 mars för perioden juli till december.

Samlingslokalbidrag

Bidrag kan utgå till driften av föreningsägda samlingslokaler. En förutsättning för bidrag är att lokalerna skall kunna hyras för olika tillställningar av andra föreningar, organisationer eller privatpersoner. Bidraget, som begränsas av det budgeterade anslagets storlek, utgår med högst 80 procent av nettokostnaderna. Beräkningsunderlaget utgörs av kostnaderna för uppvärmning, el (hushålls-), vatten, sophämtning, sotning/rengöring och fastighetsförsäkring samt intäkterna av stadigvarande uthyrning av lägenheter och andra lokaler. Ansökan görs på blankett för samlingslokabidragPDF senast den 1 juni året efter verksamhetsåret.

Wordmall för folder

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00