Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Europeiskt nätverk

Enterprise Europe Network är ett nytt europeiskt nätverk för våra regionala företag. Deras service till företagen är:

  • information och rådgivning om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering
  • förmedling av internationella affärs- och teknikkontakter
  • rådgivning vid innovation, teknik- och forskningssamarbete

Enterprise Europe Network är en integrering av nätverken EIC — Euro Info Centre och IRC Innovation Relay Centre. Initierat av EU kommissionen består de av 500 organisationer i Europa och 15 i Sverige. Örebro kontoret ger service åt företag i Örebro län, Värmlands län, Östergötlands län samt delar av Sörmlands län.

För frågor och mer information kan du kontakta EEN på 019-1744880 eller besök www.enterpriseeurope.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg