Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter Vatten och avlopp, slamtömning

Grundavgiften per år och fastighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp
beror på vattenmätarens storlek enligt nedan:


Fast avgift

Avgift/år (kr)

Villor och småhus med max 2 lägenheter

3599

Flerbostadshus, företag och övrigt:


2,5 m³/h

8458

6 m³/h

25374

10 m³/h

76122


Rörlig avgift

Avgift m³/h

Enbart vatten

10,20

Enbart spillvattenavlopp

15,40

Vatten och spillvattenavlopp

25,60


Exempel
Kostnaden för ett normalhushåll som förbrukar 180 m³ vatten per år:
3599 kr (fast avg) + 180 * 25,60 kr (rörlig avg) = 8207 kr/år inkl. moms


Slamtömning

Avgift (kr)

Tömning av brunn eller tank inkl 20 m slang, enligt körturlista upp till 4 m³/tömning

1289

Tillägg för större volym/m³

236

Tillägg för slangdragning/m

19

Extra tömning, inom 7 dagar/tömning

2350

Akut extra tömning inom 48 tim/tömning

2785

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske/tillfälle

820

Fullständig slamtömningstaxa hittar du på sidan 9 i Avfallstaxan nedan


Senast uppdaterad 2020-07-10

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00