Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Prövning

Vad är prövning?

En prövning innebär att en hel kurs bedöms och betygssätts. Om du vill ha möjlighet att höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du ansöka om att göra en prövning. När man gör en prövning är man inte inskriven på kursen utan läser in kursen på egen hand med hjälp av prövningsinstruktioner. En lärare testar sedan dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven för kursen vid ett eller flera tillfällen och sätter därefter betyg. Som prövande kan du bedömas enligt hela betygsskalan A-F men du kan aldrig sänka ditt betyg. En prövning kan ske på olika sätt beroende på vilken kurs prövningen gäller. Det kan handla om skriftliga inlämningsuppgifter, prov eller muntliga delar. I vissa fall kan det även innefatta deltagande i praktiska moment.

Inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar alla kunskapskrav för kursen och undervisning samt läromedel tillhandahålls inte. Det är viktigt att lärarens instruktioner följs och prövningen måste slutföras inom en begränsad tid utifrån lärarens planering för prövningen. I samband med prövningen är det viktigt att ta med sig godkänd identitetshandling.

Prövning berättigar inte till studiemedel (CSN).

Av den prövningsansvarige läraren får du inför prövningen information om:

  • Tid och omfattning
  • Prövningarnas olika delar och hur prövningen utformas
  • Kunskapskraven
  • Vilka förberedelser som krävs
  • Studietips
  • Kontaktinformation

Avgift

Komvux tar ut en avgift på 500kr/prövning. Avgiften betalas inte tillbaka om du väljer att inte genomföra prövningen. Om du är inskriven på Komvux och har betyget F i kursen tas ingen avgift ut.

Anmälan

Anmälan sker genom att man fyller i en blankett LÄNK Pdf, 235 kB. som man skickar till Komvux tillsammans med kopia på eventuellt tidigare betyg.

Blanketten skickas till:

Ljusnarsbergs kommun / Komvux

Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

Märk kuvertet ”Prövning”.

Kallelse

Du blir kontaktad av den lärare som ansvarar för prövningen i god tid innan prövning. Då får du också besked om dag och tid för prövningen.

Prövningstillfällen 2022

Sista anmälningsdag

Provdatum

28 augusti 2022

28 september 2022

31 januari 2023

1 mars 2023


Betyg

Betyget får du inte per automatik. När du vill ha ditt betyg kontaktar du skolans administratör.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg