Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vård och omsorgsutbildningen i Ljusnarsbergs kommun

Vård- och omsorgsutbildningen riktar sig till dig som har ett intresse av att arbete med människor i behov av vård, stöd eller annan service. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som exempelvis undersköterska, vårdbiträde eller som stöd till personer med funktionshinder. Det är en utbildning som varvar teori med praktik där 12 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.

Utbildningen omfattar totalt 1500 poäng. De kurser som ingår är:

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Vård och omsorg specialisering - 100 poäng alternativt

Gymnasiearbete/Komvuxarbete 100 poäng

Utbildningen är på gymnasial nivå och bedrivs i huvudsak som distansstudier med en fysisk träff per vecka. Vid studieplaneringen kan du som elev påverka din studietakt men vi kräver att du studerar på minst halvtid. Studieformen kräver datorvana, tillgång till internet och Wordprogrammet.

Validering

Om du har erfarenhet inom yrkesområdet finns det möjlighet för dig att validera kunskaper och erfarenheter. Det innebär en värdering av dina teoretiska och praktiska kunskaper och kan förkorta din studietid.

Validering sker exempelvis genom ex:

  • Självskattning
    · Diskussion
    · Muntlig och skriftlig beskrivning
  • Praktisk validering — medbedömare
    · Referenser

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Kursstart

Vi utbildar 12 elever per år och antagning sker kontinuerligt vid som högst fyra tillfällen per år (i januari och augusti samt eventuellt under mitten av terminen). Läsåret är uppdelat i fyra studieperioder om 10 veckor vardera med ett sommaruppehåll. Inga fler elever kommer att antas under 2022. I nuläget har vi cirka 15 personer som valt att kvarstå med sin ansökan inför 2023. Vid varje antagningstillfälle praktiserar vi de urvalsregler som gäller enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Det innebär att eventuell ”kötid” har underordnad betydelse. Utbildningen är ett samarbete mellan kommunerna i Hällefors, Nora och Ljusnarsberg.

Ansökan

Ta kontakt med handledaren för vård- och omsorgsutbildningen på Komvux (se kontaktuppgift i högerspalten) eller skicka din ansökan direkt till Komvux så kommer du att bli kontaktad.

Ansökan Pdf, 190 kB.

Ansökan skickas till:

Ljusnarsbergs kommun / Komvux

Gruvstugutorget

714 80 Kopparberg

Utbildningen är certifierad inom ramen för Vård- och omsorgscollege och Ljusnarsbergs kommun ingår som en part i samverkan.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg