Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Vård och omsorgsutbildningen i Ljusnarsbergs kommun

Utbildning inom Vård och omsorg i Ljusnarsbergs kommun

Kurser inom vård- och omsorg erbjuder vi i samverkan mellan kommunerna i Hällefors, Nora och Ljusnarsberg och de riktar sig till dig som har ett intresse av att arbete med människor i behov av vård, stöd eller annan service. Du antas till studier om 20 veckor och 200 poäng i taget, med möjlighet att fortsätta läsa upp till 1500 poäng. När du uppnått 800 godkända poäng erhåller du diplom från Vård- och omsorgscollege motsvarande vårdbiträde och när du uppnått 1500 godkända poäng, diplom från Vård- och omsorgscollege motsvarande undersköterska. I flera kurser ingår även praktik, så kallad APL (arbetsplatslärande) vilket innebär att du måste vara beredd på att resa till APL-plats på annan ort och att praktiken kan vara förlagd till andra tider än dagtid och vardagar. Läser du samtliga 1500 poäng ingår 12 veckors APL.

I de 1500 poängen ingår följande kurser:

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Omvårdnad 2 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykiatri 2 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Social omsorg 2 - 100 poäng

Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Vård och omsorg specialisering - 100 poäng alternativt Gymnasiearbete/Komvuxarbete 100 poäng

Kurserna är på gymnasial nivå och bedrivs i huvudsak på distans med 1-2 fysiska träffar per vecka på Komvux i Kopparberg. De fysiska träffarna är obligatoriska. Studietakten är halvfart (50%). Eventuellt kan heltid erbjudas vid vissa kursstarter/under vissa perioder. Studieformen kräver datorvana, tillgång till internet och ordbehandlingsprogram

Validering

Om du har erfarenhet inom yrkesområdet finns det möjlighet för dig att validera kunskaper och erfarenheter. Det innebär en värdering av dina teoretiska och praktiska kunskaper och kan förkorta din studietid.

Validering sker exempelvis genom ex:

  • Självskattning
    · Diskussion
    · Muntlig och skriftlig beskrivning
  • Praktisk validering — medbedömare
    · Referenser

Studiemedel

Kurserna är studiemedelsberättigande.

Kursstart

Nästa kursstart sker 15 januari 2024. Vi praktiserar de urvalsregler som gäller enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Det finns fem platser och studietakten är 50%.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten och skicka in den till oss per post eller via funktionsbrevlådan komvux@ljusnarsberg.se. Kom ihåg att styrka eventuell arbetslivserfarenhet med arbetsgivarintyg. Har du tidigare betyg i vissa vårdkurser eller svenska/samhällskunskap vill vi även att du bifogar kopia på dessa.

Sista ansökningsdag är den 17 november.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg