Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Föräldraskapsstöd

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott samspel och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen.

Syftet med Föräldraskapsstöd är att främja barns hälsa och utveckling. I och med att samhället förändras dyker nya utmaningar i föräldraskapet upp, vilket gör att även stödet till föräldrar behöver följa med i utvecklingen. Det handlar om att stärka föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn

Ljusnarsbergs kommun och Region Örebro län erbjuder föräldraskapsstöd genom ABC – Alla barn i centrum och Föräldraskap i Sverige.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg