Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Föräldraskap i Sverige

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet.


Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.


Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige. Vi använder material från bland annat barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av era samtal och frågor. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning.


Vid fem tillfällen i 2,5 timme får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman.


Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare.

Folder på arabiska: Arabiska. Föräldrabroschyr höst 2022 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Folder på svenska: Svenska. Föräldrabroschyr höst 2022 Pdf, 774 kB, öppnas i nytt fönster.

Träffarna under våren genomförs på arabiska.

Höstens gruppträffar 2022 - inställt

För få anmälda. Nya datum för hösten kommer.

Anmälan görs till gruppledarna:

Manar Alsagher
manarsg3@gmail.com
070–0482092

Noubar Murad
nubar.murad.88@gmail.com
070-498 24 23

Innehåll

Träff 1 – Familj i nytt land

Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats, om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.


Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?


Träff 3 – Hälsa och sjukvård

Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?


Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?


Träff 5 - Att vara förälder till en tonåring

Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.

 

Programmet har utvecklats av PLUS, Socialförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län.

Innehållet utgår från forskning om föräldraskap och FN:s barnkonvention.

Materialet bygger också på undersökningar om vilken information utrikesfödda föräldrar

Senast uppdaterad

Kontakt

Samordnare Barn & Unga
Sofia Bergman
sofia.bergman@ljusnarsberg.se
070-422 89 76

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg