Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

ABC - Alla Barn i Centrum, 3-12 år

Ljusnarsbergs kommun och Region Örebro län bjuder in till familjestödsträffar för alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt att främja barns positiva utveckling.

ABC – Alla barn i centrum är en mötesplats för alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år.

Du har världens bästa barn, ge dem världens bästa förälder. Att investera i sitt föräldraskap och varma, kärleksfulla relationer kostar inget, här får ni möjlighet att göra detta.

Under fem tillfällen får ni möjlighet att tillsammans utifrån teman diskutera hur det är att vara förälder, fika och bara ”få vara en stund”.

Kommande föräldraträffar:

Höst 2024 - Föräldraträffar riktat till föräldrar med barn i förskoleklass till åk. 3.

Onsdag 16 oktober
Onsdag 30 oktober
Onsdag 13 november
Onsdag 27 november

Uppföljningsträff bokas in tillsammans med er vid den fjärde föräldraträffen.

Tid: 16.30-19.00

Plats: Kyrkbacksskolan.

Gruppledare: Rebecca Lennartsson och Sofia Bergman.

Ni bjuds på kvällsfika under träffarna.

Sista dag för anmälan: 11 oktober

Vid behov erbjuder vi gratis barnomsorg inom förskola och fritidshem under träffarna, minst antal deltagare för att genomföra träffarna är 8 personer.

ABC folder. F-3, höst 2024 Pdf, 151 kB.

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema samt en uppföljningsträff. Träffarna leds av två utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 12 deltagare.

Vad kan var viktigare än relationen med våra barn?

Det krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan! Vi vet att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer.

Men hur lyckas vi med det?

Det flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur undviker vi stressiga situationer? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker – ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Dela erfarenhet och ta del av forskning

På ABC föräldragrupper tar vi både del av varandras erfarenheter och av forskning. Alla som deltar är föräldrar till barn i åldrarna 3–12 år. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma – mellan träffarna.

Anmäl dig till träffarna här:

Finns behov av specialkost? Om ja, ange vilken.
Finns behov av specialkost? Om ja, ange vilken.Behövs barnpassning under träffarna?
Behövs barnpassning under träffarna?


Senast uppdaterad

Kontakt

Samordnare Barn & Unga
Sofia Bergman
sofia.bergman@ljusnarsberg.se
070-422 89 76

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg