Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Mötesplats för tonårsföräldrar

Välkommen att delta på träffar om hälsofrämjande föräldraskap, för föräldrar med tonåringar, 13–17 år. Första träffen är tisdag 7 november.

Här får du eller ni tillsammans som tonårsföräldrar möjlighet att samtala och diskutera hur det är att vara förälder utifrån ett hälsofrämjande synsätt.

Träffarna är tänkta att stärka och inspirera er, ge er möjlighet att diskutera med varandra, fika och bara vara.

”När du går och lägger dig ikväll och tänker tillbaka på dagen som varit säger du till dig själv, -idag har jag varit den förälder jag önskar att vara.”

Kommande träffar under vintern:

Tisdag 7/11 kl. 18.00-20.00

Tisdag 14/11 kl. 17.00-20.00

Tisdag 21/11 kl. 18.00-20.00

Tisdag 28/11 kl. 16.30-19.30

Tisdag 9/1–24 kl. 18.00-20.00 Uppföljningsträff

Plats: Kommunhuset, Kopparberg

Gruppledare:
Caroline Magnusson, Socialpedagog, Kyrkbacksskolan

Timmy Forsberg, Fritidsledare, Ljusnarsbergs Kommun

Vi ser gärna att båda föräldrarna deltar, minst antal deltagare för att genomföra träffarna är 6 personer. Anmälan är bindande vilket betyder att du/ni deltar vid samtliga träffar.

Vi bjuder på enklare kvällsfika.

De olika ämnena som ni får möjlighet att få kunskap om diskutera på föräldraträffarna är:

Träff 1 - Hälsofrämjande Föräldraskap

Samtal och diskussioner om hälsofrämjande föräldraskap, vad innebär det? Hur och på vilket sätt kan man förälder använda sig av detta.

Träff 2 - Friskfaktorer i familjelivet

Familjeterapeut Leif Jensen beskriver Anknytningscirkelns innehåll och betydelse. Vilka friskfaktorer tycker du som förälder är viktiga att förmedla och stärka hos din tonåring?

Träff 3 - Framtidens flygplats

Hur kan föräldrar tänka och agera då tiden är inne för att byta plats med tonåringen? Att gå från rollen att styra till att ta rollen som flygledare i flygplanet.

Träff 4 - Tonårshjärnans utveckling samt också alkohol, droger och stöd

Elisabeth Brånsgård, leg. psykolog vid Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga och Susanne Backström kurator vid Maria Ungdom samtalar om dessa ämnen och till viss del väver ihop dem. Ni samtalar kring den kognitiva utvecklingen hos tonåringar och föräldrarnas bemötande utifrån detta. Hur du värnar om relationen mellan ungdom och förälder med mera.


Metod och material till träffarna är framtaget utifrån boken Mötesplatser för tonårsföräldrar, om hälsofrämjande föräldraskap samt häftet Framtidspiloter.

Bok och häfte är skrivna av Mia Börjesson - socionom, handledare och inspiratör.

Folder: MÖTESPLATSER - Till föräldrar med tonåringar 13–17 år Pdf, 228 kB.

Anmäl dig till träffarna senast 3 november.

Finns behov av specialkost? Om ja, ange vilken.
Finns behov av specialkost? Om ja, ange vilken.Senast uppdaterad

Kontakt

Samordnare Barn & Unga
Sofia Bergman
sofia.bergman@ljusnarsberg.se
070-422 89 76

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg