Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Ks K 2020-12-02.pdf 587.8 kB 2020-11-30 10.16
02a.Budget 2021.pdf 1.9 MB 2020-11-30 10.16
02b. Ljusnarsbergs kommun PM renovering Riggards SAC 2020-11-26.pdf 1.1 MB 2020-11-30 10.16
02c. Förhandlingsprotokoll MBL 201125 inkl yttranden.pdf 2.7 MB 2020-11-30 10.16
03a.Verksamhetsplan allmännyttan 2021, KS 2 dec 2020.pdf 522.3 kB 2020-11-30 10.16
03b.Verksamhetsplan socialtjänsten 2021 2 dec 2020.docx.pdf 430.2 kB 2020-11-30 10.16
03c.Verksamhetsplan överförmyndarverksamheten 2021, KS 2 dec 2020.pdf 476.8 kB 2020-11-30 10.16
03d.Verksamhetsplan, bildning 2021, KS 2 dec 2020.pdf 246.9 kB 2020-11-30 10.16
03e.Verksamhetsplan, kommunchef 2021, KS 2 dec 2020.pdf 260.3 kB 2020-11-30 10.16
03f.Verksamhetsplan, kommunfast 2021 , KS 2 dec 2020.pdf 563.9 kB 2020-11-30 10.16
03g.Verksamhetsplan, personalchef 2021 KS 2 dec 2020.pdf 619.7 kB 2020-11-30 10.16
04. Internkontrollplan 2021 Ljusnarsbergs kommun.pdf 60 kB 2020-11-30 10.16
04b. Au § 262 Internkontrollplan 2021.pdf 411 kB 2020-11-30 10.16
04c. Bos § 206 Internkontrollplan 2021.pdf 414.7 kB 2020-11-30 10.16
05. Anvisningar och tidplan bokslut 2020.pdf 51.8 kB 2020-11-30 10.16
05b. Au § 263 Anvisningar och tidplan bokslut 2020.pdf 415 kB 2020-11-30 10.16
06. Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik Örebro län.pdf 438.3 kB 2020-11-30 10.16
06a. Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik.pdf 250.2 kB 2020-11-30 10.16
06b. Au § 264 Justering av tillämpning av avtal om kollektivtrafik i Örebro län.pdf 413.6 kB 2020-11-30 10.16
07a. Delårsbokslut aug 2020 Samhällsbyggnadsförbundet.pdf 1.1 MB 2020-11-30 10.16
07b. Revisorernas bedömning 2020-08-31.pdf 44.3 kB 2020-11-30 10.16
07c. KPMG granskning.pdf 445.8 kB 2020-11-30 10.16
07d. Au § 257 Delårsbokslut aug 2020 SBB.pdf 416.2 kB 2020-11-30 10.16
08. Ekonomisk rapport investeringsuppföljning per 200930 Samhällbyggnadsförbundet.pdf 367.3 kB 2020-11-30 10.16
08b. Ekonomisk rapport driftuppföljning 200930 Samhällsbyggnadsförbundet.pdf 660.1 kB 2020-11-30 10.16
08c. Uppföljning oktober.pdf 2.3 MB 2020-11-30 10.16
08d.delegationsbeslut.pdf 11 MB 2020-11-30 10.16
08e. Au § 258 Ekonomiska rapporter SBB.pdf 414.9 kB 2020-11-30 10.16
09a. Delårsrapport jan aug tertial 2 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 13.5 MB 2020-11-30 10.16
09b. Protokollsutdrag godkännande Delårsrapport.pdf 471.9 kB 2020-11-30 10.16
09c. Au § 259 Delårsrapport jan aug tertial 2 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 409.7 kB 2020-11-30 10.16
10. Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2020, Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 2.3 MB 2020-11-30 10.16
10b. Au § 260 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2020, Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 414.9 kB 2020-11-30 10.16
11a. Uppföljningsrapport Interkontroll jan aug 2020 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 3.1 MB 2020-11-30 10.16
11b. Protokollsutdrag godkännande Interkontroll jan aug.pdf 245.8 kB 2020-11-30 10.16
11c. Au § 261 Uppföljningsrapport internkontroll.pdf 413.4 kB 2020-11-30 10.16
12. Interkontrollplan 2021, Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 2.8 MB 2020-11-30 10.16
13. Verksamhetsplan 2021 SBB.pdf 895.9 kB 2020-11-30 10.16
14. Indexjustering av taxa för prövning och tillsyn enl lag om tobak etc.pdf 2.1 MB 2020-11-30 10.16
16. § 11 MBL rörande förändring av fastighetsorganisationen.pdf 400.8 kB 2020-11-30 10.18
16b. § 19 MBL rörande förändring av fastighetsorganisationen.pdf 396.1 kB 2020-11-30 10.18
17.Strategisk kompetensförsörjningsplan.pdf 916.4 kB 2020-11-30 10.18
18. Systimatiskt arbetsmiljö arbete SAM uppföljn 2020.pdf 36.7 kB 2020-11-30 10.18
19.Handlingsplan heltidsresan.pdf 386.7 kB 2020-11-30 10.18
21. Uppföljning av individ och familjeomsorgen.pdf 443.3 kB 2020-11-30 10.18
21b. Bos § 185 Uppföljning av individ och familjeomsorgen.pdf 414.9 kB 2020-11-30 10.18
22. icke verkställda beslut inom socialtjänsten.pdf 135.6 kB 2020-11-30 10.18
22b. Bos § 186 icke verkställda beslut inom socialtjänsten.pdf 515 kB 2020-11-30 10.18
24a.Äldre om säbo_ rike, län, kommun - 1864 Ljusnarsberg - 2020.pdf 760.1 kB 2020-11-30 10.18
24b. Bos § 188 Sammanställning av enkätundersökning inom äldreomsorgen.pdf 411.6 kB 2020-11-30 10.18
25. Vårdtyngdsmätning skrivelse.pdf 18.5 kB 2020-11-30 10.18
25b.Solgården v37 Vårdtyngdsmätning.pdf 74.2 kB 2020-11-30 10.18
25c.vårdtyngdsmätning Koppargården v 37 2020.pdf 86.8 kB 2020-11-30 10.18
25d. Manual BERGER.pdf 109.5 kB 2020-11-30 10.18
25e. Manual för ADL- trappan KATZ- index.pdf 113.5 kB 2020-11-30 10.18
25f. Medicinsk status grad 1-5.pdf 103.9 kB 2020-11-30 10.18
25g. Bos § 189 Sammanställning av vårdtyngdsmätning vecka 37 2020.pdf 417.9 kB 2020-11-30 10.18
26. Yttrande Stärkt barnperspektiv PM Ds 2020-16 Ljusnarsbergs kommun.pdf 286.3 kB 2020-11-30 10.18
26b. Bos § 191 Återrapportering av remissvar Stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende.pdf 529.9 kB 2020-11-30 10.18
27. Uppföljning enligt årsagenda, verksamhetsstatistik för förskoleverksamheten.pdf 384.3 kB 2020-11-30 10.18
27b. Bos § 194 Uppföljning enligt årsagenda, verksamhetsstatistik för förskoleverksamheten.pdf 427.9 kB 2020-11-30 10.18
28. Uppföljning enligt årsagenda, frånvarostatistik från grundskolan.pdf 213.5 kB 2020-11-30 10.18
28b. Bilaga, Närvarotrappa för ökad skolnärvaro.pdf 534.6 kB 2020-11-30 10.18
28c. Bos § 199 Uppföljning enligt årsagenda, frånvarostatistik från grundskolan.pdf 411.1 kB 2020-11-30 10.18
29a. Uppföljning enligt årsagenda analys av färgschema för prognos av måluppfyllelse grundskola.pdf 421.1 kB 2020-11-30 10.18
29b. Prognoser kunskapsutveckling färgscheman vt 19 - ht 20.pdf 742.8 kB 2020-11-30 10.18
29c. Bos § 200 Uppföljning enligt årsagenda analys av färgschema för prognos av måluppfyllelse grundskola.pdf 414.8 kB 2020-11-30 10.18
30. Uppföljning enligt årsagenda gymnasiet-KAA.pdf 453.4 kB 2020-11-30 10.18
30b. Bos § 201 Uppföljning enligt årsagenda gymnasiet-KAA.pdf 417 kB 2020-11-30 10.18
31. Redovisning av budgetuppdrag, skolans rastverksamhet kopplad till fysisk aktivitet och trygghet.pdf 116 kB 2020-11-30 10.18
31b. Bos § 202 Redovisning av budgetuppdrag, skolans rastverksamhet kopplad till fysisk aktivitet och trygghet.pdf 410.4 kB 2020-11-30 10.18
32. Arbetsintegrerade lärarutbildningar ht 2021.pdf 117.5 kB 2020-11-30 10.18
32b. Bos § 203 Arbetsintegrerade lärarutbildningar ht 2021.pdf 516.2 kB 2020-11-30 10.18
34. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 204.2 kB 2020-11-30 10.18
35.Delgivningar Ks december 2020.pdf 379.9 kB 2020-11-30 10.18

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00