Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bygglov för plank, staket och mur

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska bygga ett plank eller en mur. För ett vanligt staket behöver du normalt inte bygglov.

Behöver jag bygglov?

Om du ska bygga eller göra en större ändring på en mur eller ett plank behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan om du ska bygga något av följande:

  • Ett staket i trä, smide eller genomskinliga material som är max 1,2 meter högt.
  • Ett smidesstaket, stängsel, pergola eller spaljé med minst 50 procent genomsiktlighet.
  • Ett plank eller en mur runt en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus. Planket eller muren är max 1,8 meter hög. Dessutom placeras planket eller muren inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.
  • Ett plank eller en mur i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus, utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Planket eller muren placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.
  • En stödmur som är max 0,5 meter hög.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Innan du ansöker

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. kontrollplanen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för att bygga mur eller plank.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Vad kostar det?

Kostnader för bygglov

Bygglov för mur eller plank utan tekniskt samråd


Planenligt:

6 420 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

8 560 kr


Bygglov för mur eller plank med tekniskt samråd


Planenligt:

11 770 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

13 910 kr


Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg