Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Behöver jag bygglov

Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan eller kan du börja bygga redan idag? Här hittar du guider som tar dig igenom de vanligaste situationerna.

Kvinna spikar trall för att altandäck.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar. Du kan också behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Bygglovsprocessen

Här hittar du guider för olika saker du kan behöva bygglov för.

Tabell med olika guider för det du vill bygga

Vad är det du vill bygga?

Altan och trädäck

Altan eller uterum – inglasad

Altantak och skärmtak

Attefallsåtgärder

Bygga till eller bygga ut

Carport

Dörr

Ekonomibyggnad

Eldstad och kamin

En- eller tvåbostadshus – bygga nytt

Friggebod

Fönster – byta eller renovera

Förråd – fristående

Garage

Markarbeten

Plank, staket och mur

Pool och pooltak

Rivning av byggnad, rivningslov

Skyltar och ljusanordningar

Solceller, solpaneler och solfångare

Tak – bygga om, byta material eller utseende

Takkupa

Uteservering

Vind, inreda

Växthus

Ändrad användning av fasad

Ändra fasad – färg och fasadbeklädnad

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg