Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Registrering och kontroll av livsmedelsföretag

Registrering och kontroll av livsmedelsföretag Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som erbjuder konsumenter livsmedel också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Tänk på att även annat än mat räknas till livsmedel, som till exempel snacks, snus och dricksvatten. Sedan den 1 augusti 2023 ska även vissa kontaktmaterialverksamheter registrera sin verksamhet. Offentlig kontroll I kommunen är det Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen som kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagstiftningen. Det är dock alltid du som är ansvarig för en livsmedelsverksamhet som har hela ansvaret för att tillhandahålla säkra livsmedel till konsumenterna. Anmälan av livsmedelsverksamhet och dricksvattenanläggning Om du vill starta en livsmedelsverksamhet eller dricksvattenanläggning ska du registrera den hos Samhällsbyggnadförvaltningen. Din verksamhet får starta två veckor efter att din registrering kommit in till oss. Om du startar din verksamhet utan registrering kan du behöva betala en sanktionsavgift. Om du bygger om eller ändrar användningen av en lokal kan du behöva ansöka om bygglov. E-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet och dricksvattenanläggning I registreringen ingår riskklassning av din verksamhet som säger hur många kontroller din verksamhet kommer att få under en femårsperiod. För att verksamheten ska räknas som ett livsmedelsföretag ska den ske regelbundet och organiserat. Om du är osäker på ifall din verksamhet räknas som livsmedelsföretag kan du kontakta oss på Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontaktuppgifter finner du längst ned på denna sida. Registrering av kontaktmaterialverksamheter (FCM) Tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel ska anmäla sin verksamhet till Samhällsbyggnadsförvaltningen för registrering. Till kontaktmaterial räknas alla material som är tänkta att komma i kontakt med livsmedel, till exempel: förpackningsmaterial för livsmedel, som plastpåsar, plastfilmer, papperspåsar, kartong- och plastförpackningar, samt olika slags folier bordsartiklar, som porslin, glas, matbestick köksredskap, som kastruller, stekpannor, ugnsplåtar, slevar och vispar köksapparater, som kaffebryggare och elvispar delar av matlagningsapparater, som tätningar och slangar olika slags utrustning och ytskikt, som transportband och filterdukar. Följande verksamheter är undantagna från registreringsplikten ovan för FCM: Livsmedelsverksamheter som också bedriver tillverkning, förädling eller import av FCM. Verksamheter som under ett räkenskapsår beräknas ha en omsättning avseende FCM som understiger 80 000 kronor. Verksamheter som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Restauranger och andra som hanterar FCM. E-tjänst för registrering av kontaktmaterialverksamhet Om kontaktmaterial på Livsmedelsverkets hemsida Exempel på livsmedelsverksamheter Servering av mat och dryck, såsom restaurang, pizzeria, café eller skolkök. Försäljning av mat och dryck, såsom livsmedelsbutik, gårdsbutik, glasskiosk, apotek eller torghandel. Tillverkning av livsmedel, oavsett om detta sker industriellt eller hantverksmässigt, såsom bageri, charkuteri, konfektyrtillverkning, bryggeri eller konditori. Distribution av livsmedel, såsom partihandel, lagring och transport. Distansförsäljning av mat och dryck via exempelvis en hemsida. Dricksvattenanläggning som producerar eller tillhandahåller dricksvatten genom en kommersiell eller offentlig verksamhet. Verksamhetsutövare som tillverkar, förädlar eller från tredjeland importerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Kontroll av verksamheten När din verksamhet är registrerad kommer vi från Miljöenheten att kontakta dig för att boka en första inspektion. Vid inspektionen kontrolleras att din verksamhet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverkets webbplats: Så kontrolleras ditt företag Livsmedelsverkets webbplats: Lokaler, hantering och hygien Avgifter för livsmedelskontroll Avgiften för registrering av livsmedelsverksamhet är 2 480 kr. Avgiften tas ut för handläggning av ärendet. En första kontroll görs inom 2 månader. Den kan vara oanmäld. Från 1 januari 2024 är taxan 1 240 kr/timme. En normal kontroll tar cirka 3-4 timmar och det inkluderar tiden för planering av inspektionen, inspektionstiden och efterarbete. Det innebär en avgift på 3 720–4 960 kronor. Avgiften kommer på faktura. För restiden tas ingen avgift ut. Om vi hittar brister vid kontrollen av din livsmedelverksamhet kommer bristerna att följas upp med en extra kontroll. Företaget betalar en extra avgift för denna kontroll. Ändra verksamheten, byta ägare eller upphöra Om du ska göra ändringar i din verksamhet är det viktigt att du informerar oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen om detta innan ändringarna sker. Om livsmedelsföretaget byter ägare behövs en ny registrering innan ägarbytet sker. Om ditt livsmedelsföretag ska upphöra behöver du lämna in en anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet.  E-tjänst för registrering/ändring/avslut av livsmedelsverksamhet Slakterier, mejerier, rökerier med mera Verksamheter som tillverkar köttprodukter, mejerivaror och fiskprodukter och säljer till andra livsmedelsföretag ska godkännas av Livsmedelsverket innan de får starta. Kontakta Livsmedelsverket om du vill ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning. Försäljning av egna primärprodukter Livsmedelsverket har tagit fram information om vad som gäller för den som vill sälja mindre mängder primärprodukter till konsumenter. Med primärprodukter menas obehandlade produkter från jorden, naturen eller från djur, t.ex. grönsaker, frukt, kött, fisk m.m. Livsmedelsverkets webbplats: Försäljning av små mängder primärprodukter till konsumenter Råd och stöd till företag Om du planerar att starta ett livsmedelsföretag finns det mycket att tänka på och du kan behöva flera olika tillstånd. På verksamt.se kan du skapa en checklista där du kan se vilka uppgifter du behöver lämna och vilka tillstånd du behöver söka innan du startar din verksamhet. Skapa checklista på verksamt.se Du kan även skicka in en intresseanmälan till företagslotsen. Företagslotsen är en kostnadsfri funktion som samordnar dina kontakter i kommunen och ser till att du får svar på dina frågor. Intresseanmälan till företagslotsen Det finns även möjlighet för registrerade livsmedelsföretagare att delta på informationsträffar som hålls digitalt via teams. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg