Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Begär ut en allmän handling

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

I Tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, 2:a kapitlet finns bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet den så kallade Offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innebär i korthet att du kan ta del av de allmänna handlingar som finns hos kommunen om det inte sägs i särskild lag att de är hemliga.

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet eller är upprättat i sin slutgiltiga form av myndigheten. En tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel är inte allmän handling.

Vem ska jag kontakta?

För att ta del av en allmän handling kontaktar du adminstratör på kommunkansliet.

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00