Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Beredskapsveckan - Sju dagar med temat öva

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats fån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska öka människors motståndskraft inför kriser eller krig.

Beredskapsveckan äger rum vecka 39 och är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, ett ansträngt energiläge, stigande matpriser liksom allt tydligare konsekvenser av klimatförändringarna i människors vardag, har visat på ett ökat engagemang hos medborgare och företagare runt om i landet.

På biblioteket och i kommunhuset hittar du informationsmaterial om "Sju dagar" från MSB.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Beredskapsveckan (msb.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Ljusnarsbergs kommun

När du anger din e-postadress nedan och trycker på "OK" godkänner du att Ljusnarsbergs kommun genom leverantören Sitevision sparar din e-postadress i sitt register över e-postadresser dit nyheter från Ljusnarsbergs kommun skickas.

Hantera prenumeration

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg