Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Till dig som vårdnadshavare eller annan vuxen

Ljusnarsbergs kommun vill minska antalet unga som använder alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar (ANDTS). Tillsammans med andra vuxna i kommunen kan vi göra skillnad.

Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv och det spelar stor roll vad du säger och gör. Det kan kännas svårt att ta samtalet, eller prata om konsekvenser kopplade till ANDTS.

På den här sidan hittar du information, råd och stöd kopplat till ANDTS och unga.

Råd stöd och hjälp

Är du som vårdnadshavare eller annan vuxen orolig för att en ungdom använder alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spelar om pengar (ANDTS)?

Det är viktigt att kunna prata om ANDTS med sin ungdom, exempelvis om vad som är okej och inte okej.

En ung persons hjärna är mer sårbar. Att använda ANDTS kan orsaka beroende, kognitiva skador eller andra typer av problem. Därför har du som vuxen en viktig roll som förebild!

Nedan hittar du information om var du kan få råd, stöd och hjälp.

Kommunens socialtjänst kan hjälpa dig med råd och stöd om du känner dig orolig för dig själv eller någon annan. Både unga och vuxna kan få hjälp på socialtjänsten.

Individ- och familjeomsorg - Ljusnarsbergs kommun Länk till annan webbplats.

Maria ungdom

Du som är mellan 13 och 25 år och har problem med alkohol eller andra droger kan få stöd och hjälp på Maria ungdom. Mottagningen erbjuder även stöd till närstående som känner oro för en ung person i sin omgivning. Du kan ringa anonymt och ställa frågor

Telefon: 019- 602 97 41

Maria Ungdom Örebro • regionorebrolan.se Länk till annan webbplats.

Polisen

Hos polisen kan du få hjälp om du exempelvis hittar narkotika eller ser någon som säljer det.

Telefon: 114 14 (112 vid akuta ärenden)

Här hittar du länkar med råd stöd och hjälp

Barndom utan baksmälla Länk till annan webbplats.

Drugsmart Länk till annan webbplats.

Droghjälpen Länk till annan webbplats.

Full koll.nu Länk till annan webbplats.

Låt dig inte luras - 8 myter om Cannabis Länk till annan webbplats.

Tonårsparlören Länk till annan webbplats.

SFI: Svenska för invandrare | Systembolaget Länk till annan webbplats.

ANDTS- förebyggande arbete| Länsstyrelsen Örebro Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg