Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bergslagens överförmyndarnämnd


Vad är en överförmyndarnämnd?

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Från och med 1 januari 2011 har kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) en gemensam överförmyndarnämnd med sitt säte här i Ljusnarsbergs kommun.

Bergslagens överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Bergslagens överförmyndarnämnd står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Nämndens sammansättning och kontaktuppgifter


Adress till nämnden

Överförmyndarnämnden
Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg 


Ledamöter

Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2018-2022:

OrdinarieErsättare
Gert Stark (S) Ljusnarsbergs kommun, OrdförandeEva Renberg (V) Ljusnarsbergs kommun
Gunilla Josefsson (V) Hällefors kommunMargeurite Vase (C), Hällefors kommun
Marie-Louise Tidhammar (M), Nora kommunKlara Sandberg (LPo), Nora kommun
Jerry Elvin (S), Lindesbergs kommunChristina Pettersson (C) Lindesbergs kommun
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommunSusanne Trulsson (SD), Lindesbergs kommun

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Ön P 2023-01-18.pdf Pdf, 229 kB. 229 kB 2023-02-10 14.27
Bergslagens överförmyndarnämnd Protokoll 2023-02-15.pdf Pdf, 248 kB. 248 kB 2023-02-28 10.22
Bergslagens Överförmyndarnämnd Protokoll 2023-04-18.pdf Pdf, 243 kB. 243 kB 2023-04-27 10.41
Överförmyndarnämnden Sammanträdesprotokoll 2023-05-16.pdf Pdf, 239 kB. 239 kB 2023-05-25 11.39
Bergslagens Överförmyndarnämnd Protokoll 2023-08-16.pdf Pdf, 250 kB. 250 kB 2023-08-31 16.55

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg