Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Grannsamverkan

Här finns information om hur Ljusnarsbergs kommun stödjer Grannsamverkan.

Om Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, Polisen och kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt senaste utvärderingen av metoden, från Malmö högskola, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde med metoden.

Om metoden

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Ljusnarsbergs kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

Starta Grannsamverkan

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet.

De boende utbildas av Polisen och kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

  • Vaksamhet - var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt.
  • Om du är bortrest - meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar.
  • Värdesaker - Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.
  • Förebyggande åtgärder - Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats.

Polisens arbete med Grannsamverkan

Läs mer om grannsamverkan på polisens webbplats, Grannsamverkan | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

För att få veta mer om grannsamverkan där du bor kan du ringa 114 14 och fråga efter en samordnare för grannsamverkan Örebro län.

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Berit Westergren, BRÅ - sammankallande och samordnare

berit.westergren@ljusnarsberg.se


Polisen

Stefan Toll, kommunpolis
stefan.toll@polisen.se


Viktiga telefonnummer

112 – nödsituationer

1177 – råd om sjukvård och hälsa

113 13 – information om olyckor och kriser

114 14 – Polisen vid icke-akuta händelser

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg