Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Ny mapp
00 Kallelse.pdf 156.3 kB 2017-09-20 12.31
03 Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2017.pdf 164.7 kB 2017-09-20 12.31
04 Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2017, Bergslagens överförmyndarnämnd.pdf 355.7 kB 2017-09-20 12.31
05 Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2017, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 593.4 kB 2017-09-20 12.31
06 Revidering av avtal mellan Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten gällande kostnadsfördelning.pdf 377.7 kB 2017-09-20 12.31
07 Remissyttrande, länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län, Region Örebro län (Yttrandet mailas ut innan sammanträdet).pdf 510.2 kB 2017-09-20 12.31
08 Rapport, Opera på Skäret.pdf 872.4 kB 2017-09-20 12.31
09 Information, omlastningsterminal Storå.pdf 574.4 kB 2017-09-20 12.31
10 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.pdf 1.5 MB 2017-09-20 12.31
11 Reviderat kommunalt samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie och gymnasiesärskolan mellan kommunerna i Örebro län.pdf 996 kB 2017-09-20 12.31
12 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området.pdf 190.3 kB 2017-09-20 12.31
13 Uppföljning av verkställighet av inkomna medborgarförslag 2016-2017.pdf 307.5 kB 2017-09-20 12.31
14 Uppföljning av verkställighet av inkomna motioner 2016-2017.pdf 176.5 kB 2017-09-20 12.31
15 Lagligförklaring av- och tillstånd för drift av Dammens kraftverk i dess nuvarande utformning.pdf 1.7 MB 2017-09-20 12.31
18 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 144.8 kB 2017-09-20 12.31
19 Delgivningar.pdf 2.1 MB 2017-09-20 12.31

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00