Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 32.7 kB 2019-02-21 19.07
02 Ekonomirapport.pdf 324.1 kB 2019-02-21 19.07
03 Reviderad ekonomisk uppföljning inom kommunen.pdf 466.9 kB 2019-02-21 19.07
04 Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019.pdf 579.3 kB 2019-02-21 19.07
05 Tilläggsbudget 2019.pdf 519.2 kB 2019-02-21 19.07
06 Internbudget brev 2019.pdf 642.7 kB 2019-02-22 10.33
06 Internbudget 2019.pdf 653.5 kB 2019-02-22 10.33
07 Aktivitetsplaner 2019.pdf 2.4 MB 2019-02-21 19.07
08 Ansökan om bidrag 2019, Ställbergs Gruva - The 11011 existent Center.pdf 2.4 MB 2019-02-21 19.07
09 Ansökan om bidrag, Stjernfors Golfklubb.pdf 226.9 kB 2019-02-21 19.07
11 Information om Kulturrådsprojekt.pdf 35.8 kB 2019-02-21 19.07
12 Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggningen på korttidsboende inom äldreomsorgen med mera.pdf 291.6 kB 2019-02-21 19.07
13 Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten.pdf 309.7 kB 2019-02-21 19.07
14 Samrådshandlingar rörande plan för LIS-områden.pdf 68.7 MB 2019-02-21 19.07
15 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ljusnarsbergs kommun, Skolinspektionen.pdf 1.7 MB 2019-02-21 19.07
16 Nominering av ledamöter och ersättare till styrelsen samt revisor till Intresseföreningen Bergslaget.pdf 7.1 MB 2019-02-21 19.07
18 Delgivningar.pdf 468.4 kB 2019-02-21 19.07
19 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 133.2 kB 2019-02-21 19.07

Relaterat

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00