Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Ks K 2020-02-26.pdf 388.5 kB 2020-02-24 13.38
02a Handling internbudget 2020.pdf 34.2 kB 2020-02-25 17.44
02b Internbudget 2020 siffror.pdf 84 kB 2020-02-25 17.44
03. Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020.pdf 251.5 kB 2020-02-24 13.38
03b. Au § 28 Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020.pdf 301.6 kB 2020-02-24 13.38
04. Aktivitetsplan 2020 111.pdf 510.9 kB 2020-02-24 13.38
04b. Aktivitetsplan 2020 120.pdf 502.4 kB 2020-02-24 13.38
04c. Aktivtetsplan 122 2020.pdf 596.2 kB 2020-02-24 13.38
04d. Aktivitetsplan ansvar 140 2020.pdf 543.6 kB 2020-02-24 13.38
04e. Aktivitetsplan 210 2020.pdf 777 kB 2020-02-24 13.38
04f. Socialchef Aktivitetsplan 2020 - ny.pdf 525.6 kB 2020-02-24 13.38
04g. Aktivitetsmål 2020 Konto 420.pdf 522.6 kB 2020-02-24 13.38
04h. 430 Aktivitetsplan 2020.pdf 525.7 kB 2020-02-24 13.38
04i. 440 Aktivitetsplan Solgården 2020.pdf 596 kB 2020-02-24 13.38
04j. 450 Aktivitetsplan 2020.pdf 628.2 kB 2020-02-24 13.38
04k. 460 Aktivitetsplan Koppargården nyaste.pdf 579.5 kB 2020-02-24 13.38
04l. Aktivitetsplan ansv 470 2020.pdf 494.6 kB 2020-02-24 13.38
04m. 480 Aktivitetsplan Rehabenheten 2020.pdf 534.1 kB 2020-02-24 13.38
04n. 490 Aktivitetsplan 2020.pdf 429.3 kB 2020-02-24 13.38
04o. Aktivitetsplan 510 2020.pdf 537.5 kB 2020-02-24 13.38
04p. Aktivitetsplan 520 2020.pdf 556.7 kB 2020-02-24 13.38
04q. Aktivitetsplan verksamhet 542-544 2020.pdf 528.3 kB 2020-02-24 13.38
04r. 170 Aktivitetsplan fastighetschef.pdf 312.6 kB 2020-02-24 13.38
04s. 610 Aktivitetsplan ansvar 610.pdf 338.3 kB 2020-02-24 13.38
04t. 101 Aktivitetsplan ekonomiavdelningen 2020.pdf 411 kB 2020-02-24 13.38
04u. Bos § 28 Aktivitetsplaner 2020.pdf 329.4 kB 2020-02-24 13.38
04v. Au § 27 Aktivitetsplaner 2020.pdf 318.2 kB 2020-02-24 13.38
05. Förslag till budgetering lov och sommaraktiviteter samt simskola.pdf 384.7 kB 2020-02-24 13.38
05b. Au § 32 Förslag till budgetering av lovaktiviteter samt simskola.pdf 194.9 kB 2020-02-24 13.38
06. Höjd habilitetsersättning.pdf 307 kB 2020-02-24 13.38
06b. Bos § 29 Höjd habiliteringsersättning 2020.pdf 283.9 kB 2020-02-24 13.38
07. Ansökan om bidrag 2020, the non existent center.pdf 1.8 MB 2020-02-24 13.38
07b. Au § 31 Ansökan om bidrag, Ställbergs Gruva & The non existent Center.pdf 174.8 kB 2020-02-24 13.38
08. Budget 2020 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 1.8 MB 2020-02-24 13.38
08b. Au § 30 Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 194.3 kB 2020-02-24 13.38
09. Ändrade avgifter för familjerådgivning Region Örebro län.pdf 760.9 kB 2020-02-24 13.38
09b. Bos § 25 Ändrade avgifter för familjerådgivning.pdf 220.5 kB 2020-02-24 13.38
10. Revidering hyrespolicy 2020.pdf 143 kB 2020-02-24 13.38
10b. Au § 26 Revidering av Hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun.pdf 295.8 kB 2020-02-24 13.38
11. Rapport om uppdrag rörande samhällsbyggnad.pdf 781.5 kB 2020-02-24 13.38
12. Revidering allmän delegationsordning 2020.pdf 70 kB 2020-02-24 13.38
12b. Au § 34 Revidering av allmän delegationsordning.pdf 331.3 kB 2020-02-24 13.38
13. Revidering av reglemente för funktionsnedsatta och pensionärer.pdf 67.2 kB 2020-02-24 13.38
13b. Bos § 24 Revidering av Reglemente för Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer.pdf 287.1 kB 2020-02-24 13.38
15. Uppföljning enligt årsagenda-vuxenutbildning.pdf 696.9 kB 2020-02-24 13.38
15b. Bos § 31 Uppfölning enligt årsagenda, vuxenutbildningen.pdf 245.9 kB 2020-02-24 13.38
16. Uppföljning enligt årsagenda-Analys av kunskapsresultat.pdf 1.1 MB 2020-02-24 13.38
16b. Bos § 32 Uppföjning enligt årsagenda, analys av kunskapsresultat och betyg ht 19 6-9.pdf 253.1 kB 2020-02-24 13.38
17. Uppföljning enligt årsagenda-förskoleklass höstterminen BOS 200211.pdf 294.6 kB 2020-02-24 13.38
17b. Bos § 33 Uppföljning enligt årsagenda, förskoleklass.pdf 233.3 kB 2020-02-24 13.38
18. Analys av trygghetsenkät.pdf 3.8 MB 2020-02-24 13.38
18b. Bos § 34 Uppföljning enligt årsagenda, analys av trygghetsenkät inom grundskolan.pdf 228.3 kB 2020-02-24 13.38
19.Uppföljning enligt årsagenda-fritidshemmet.pdf 1.9 MB 2020-02-24 13.38
19b. Bos § 35 Uppföljning enligt årsagenda, redovisning av uppföljning av fritidshemmets kvalitet.pdf 224.7 kB 2020-02-24 13.38
20. Redovisning Riktade statsbidrag bildningsverksamheten.pdf 137.6 kB 2020-02-24 13.38
20b. Bos § 36 Redovisning av riktade statsbidrag inom bildningsverksamheten.pdf 266.5 kB 2020-02-24 13.38
21. Astrid Dahl avsägelse.pdf 377.3 kB 2020-02-24 13.38
22. Val av två ledamöter till styrelsen för Tursam.pdf 21.9 kB 2020-02-24 13.38
22b. Au § 41 Val till styrelsen för Tursam.pdf 358.9 kB 2020-02-24 13.38
23. Delgivningar.pdf 340.5 kB 2020-02-24 13.38
24. Delegationsbeslut.pdf 241.5 kB 2020-02-24 13.38

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00