Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 24.8 kB 2019-04-18 08.34
03 Kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2019, Ljusnarsbergs kommun.pdf 930.7 kB 2019-04-18 08.34
04 Tidplan för arbetet med Budget 2020 och plan för 2021-2022.pdf 40.4 kB 2019-04-18 08.34
05 Årsredovisning och verksamhets berättelse 2018, Nerikes Brandkår.pdf 17.8 MB 2019-04-18 08.34
06 Verksamhets berättelse 2018, Sydnärkes lönenämnd.pdf 463.5 kB 2019-04-18 08.34
07 Årsredovisning och verksamhets berättelse 2018, Samhällsbyggnadsförbundet.pdf 7 MB 2019-04-18 08.34
08 Revidering av delegationsordning inom det sociala området.pdf 496 kB 2019-04-18 08.34
09 Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggningen på.pdf 53.3 kB 2019-04-18 08.34
10 Riktlinjer och mål för nationella minoriteter och minoritetsspråk.pdf 52.7 kB 2019-04-18 08.34
11 Förteckning av sökta statsbidrag.pdf 90.8 kB 2019-04-18 08.34
12 Delgivning, skriftlig redovisning av vidtagna åtgärder för att avhjälpa av.pdf 172.2 kB 2019-04-18 08.34
13 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2018.pdf 149.1 kB 2019-04-18 08.34
14 Uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen 2014-2019.pdf 73.2 kB 2019-04-18 08.34
15 Uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive budgetbeslut.pdf 30.9 kB 2019-04-18 08.34
16 Uppföljning av budgetbeslut 2015-2018.pdf 88.3 kB 2019-04-18 08.34
17 Delgivningar.pdf 80.2 kB 2019-04-18 08.34
18 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 40.9 kB 2019-04-18 08.34
19 Eventuella övriga frågor.pdf 20 kB 2019-04-18 08.34
Bilaga 1, Årsagenda systematiskt kvalitetsarbete-Kyrkbacksskolan.xlsx 11.1 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga 2, Årsjul F-3.pdf 321.1 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga 3, Sammanställning av elevers läsutveckling och matematisk utveckling på gruppnivå 1-3.pdf 141.7 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga 4, Exempel på enskilds lärares analys läsår 17-18.pdf 89.6 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga 5, Sammanställning av analyser ämnesnivå samt skolnivå efter läsåret 17-18.pdf 129.5 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga 6, Handlingsplan läs- och skriv F-9.pdf 241.6 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga A1, Rutiner för extra anp-särskilt stöd.pdf 165 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga A2, Extra anpassning.pdf 286.5 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga A3, Utred, särskilt stöd.pdf 16.6 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga A4, Åtgärdsprogram.pdf 96.1 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga B1, Elevenkäter-2019 mars.pdf 274.7 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga B2, Personalenkäter mars 2019.pdf 489 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga B3, Sammanställning utvärdering mars 2018.xlsx 11.2 kB 2019-04-23 11.05
Bilaga C1, Protokollsutdrag KS, 190130.pdf 58.5 kB 2019-04-23 11.05
Formulär för redovisning av vidtagna åtgärder - Kyrkbacksskolan.pdf 293.4 kB 2019-04-23 11.05
Protokollsutdrag KS, 190320.pdf 619 kB 2019-04-23 11.05

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00