Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
02. Ekonomisk rapport.pdf 125.5 kB 2015-05-15 12.02
03. Ekonomisk rapport - BKT.pdf 116.8 kB 2015-05-15 12.02
04. Ekonomisk rapport - BMB.pdf 113.4 kB 2015-05-15 12.02
05. Ekonomisk rapport - Räddningstjänsten Västerbergslagen.pdf 74.1 kB 2015-05-15 12.02
06. Årsredovisning 2014, Stiftelsen Ellyvor och Ove Anderssons Stipendiefond.pdf 413.4 kB 2015-05-15 12.02
07. Årsredovisning 2014, Ljusnarsbergs Socialsamfond.pdf 168.4 kB 2015-05-15 12.02
08. Årsredovisning 2014, Ljusnarsbergs Skolsamfond.pdf 189.7 kB 2015-05-15 12.02
09. Årsredovisning 2014, Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse.pdf 183.5 kB 2015-05-15 12.02
10. Årsredovisning 2014, Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning.pdf 351.1 kB 2015-05-15 12.02
11. Ombudgetering utifrån förändringar i tjänstemannaorganisationen med mera.pdf 125.1 kB 2015-05-15 12.02
12. Redovisad taxa och reviderade regler för barnomsorgen.pdf 77.9 kB 2015-05-15 12.02
13. Revidering av samverkandsavtal och reglemente för Bergslagens miljö- och byggnämnd.pdf 681.3 kB 2015-05-15 12.02
14. Yttrande, Projekt Samverkan i Bergslagen.pdf 4.6 MB 2015-05-15 12.02
15. Styrmodell för Ljusnarsbergs kommun.pdf 107.2 kB 2015-05-15 12.02
16. Ändrad tidpunkt för införande av reviderade regler för kommunalt partistöd.pdf 101.5 kB 2015-05-15 12.02
17. Statusbedömnng av fastigheten Nya vägen 7 20, Vadstens väg.pdf 854.4 kB 2015-05-15 12.02
19. Samråd, Regional cykelplan för Region Örebro län.pdf 4.8 MB 2015-05-15 12.02
20. Riktlinjer för serveringstillstånd för alkohol.pdf 4.8 MB 2015-05-15 12.02
21. Tillsyn enligt Alkohol - respektive Tobakslagen.pdf 443.7 kB 2015-05-15 12.02
22. Uppföljning av verkställighet av kommunstyrelsens beslut 2010-2015.pdf 257.5 kB 2015-05-15 12.02
23. Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2012-2015 exkl. motioner, medborgarförslag och budgetbeslut.pdf 132.5 kB 2015-05-15 12.02
24. Inackorderingstillägg läsåret 2015-2106.pdf 143.5 kB 2015-05-15 12.02
25. Redovisning och återkoppling av kommunens arbete med att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser.pdf 598.5 kB 2015-05-15 12.02
26. Yttrande, motion om utredning av förbättringsåtgärder av kommunens arbete med att uppnå hbtq-certifiering.pdf 363.2 kB 2015-05-15 12.02
27. Yttrande, medborgarförslag om kommunens ansökan om förvaltningsområde för finska.pdf 810.2 kB 2015-05-15 12.02
29. Delgivningar.pdf 42 kB 2015-05-15 12.02
00. Kallelse KS 2015-05-20.pdf 238.3 kB 2015-05-15 12.03

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00