Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
04 Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom försoleverksamheten.pdf 201.8 kB 2016-03-23 09.16
05 Uppföljning av elevantal i förskoleklass och grundskola.pdf 34.4 kB 2016-03-23 09.16
06 Verksamhetsberättelse 2015 Folkbiblioteket i Kopparberg och skolbiblioteket.pdf 768.7 kB 2016-03-23 09.16
07 Biblioteksplan 2016-2019.pdf 311.2 kB 2016-03-23 09.16
08 Fotografering inom förskole- och grundskoleverksamheterna.pdf 43.6 kB 2016-03-23 09.16
12 Nyttjande av de extra statsbidragen 2015 och 2016.pdf 159.1 kB 2016-03-23 09.16
13 Överföring från 2015 till 2016 av investeringsmedel.pdf 69.7 kB 2016-03-23 09.16
14 Förändring av fullmäktiges beslut 2016-01-21 § 5.pdf 51.1 kB 2016-03-23 09.16
15 Anställning av stödpedagog inom Enheten för funktionsstöd.pdf 32.3 kB 2016-03-23 09.16
16 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området,.pdf 134.4 kB 2016-03-23 09.16
17 Patientsäkerhetsberättelse2015.pdf 184.4 kB 2016-03-23 09.16
18 Prioriteringslista för IFO och övriga förtydliganden av.pdf 101.6 kB 2016-03-23 09.16
19 Verksamhetsrapport för folkhälsoarbetet 2015,.pdf 874.7 kB 2016-03-23 09.16
20 Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande.pdf 280.9 kB 2016-03-23 09.16
21 Utegym på gamla tennisbanan, Bergslagsvallen,.pdf 130.5 kB 2016-03-23 09.16
22 Remiss, Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor.pdf 6.5 MB 2016-03-23 09.16
23 Ansökan om Bergslagsdiagonalen steg 2.pdf 137.1 kB 2016-03-23 09.16
24 Nomineringar, Intresseföreningen Bergslaget.pdf 151.7 kB 2016-03-23 09.16
25 Uppföljning av inkomna motioner 2013-2016.pdf 75.4 kB 2016-03-23 09.16
30 delgivningar.pdf 84.7 kB 2016-03-23 09.16
kallelse.pdf 277.6 kB 2016-03-23 09.16

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00