Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Ks Kallelse 2019-09-25.pdf 494.3 kB 2019-09-17 13.37
00b. Budgetberedning Kallelse 2019-09-25.pdf 214.3 kB 2019-09-17 13.37
00c. Inbjudan KNÖL hösten 2019.pdf 418.2 kB 2019-09-17 13.37
02. Tidsrapportering hemtjänst handling BoS 20190827.pdf 205.1 kB 2019-09-17 13.37
02b. Tidutvärdering januari-juli 2019 hemtjänst (00000004).pdf 453.4 kB 2019-09-17 13.37
02c. Tidutvärdering yttre hemtjänst 2018 (00000002).pdf 463.3 kB 2019-09-17 13.37
02d. Tidutvärdering yttre hemtjänst 2018 (00000003).pdf 464.8 kB 2019-09-17 13.37
02e. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 154 190910.pdf 284 kB 2019-09-17 13.37
03. Rapport välfärdsteknik.pdf 23.8 kB 2019-09-17 13.37
03b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 156 190910.pdf 259.6 kB 2019-09-17 13.37
04. Utredning av möjligheterna att starta en Fritidsbank.pdf 221.9 kB 2019-09-17 13.37
04b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Au § 147 Utredning fritidsbank.pdf 242 kB 2019-09-17 13.37
05a. Handlingsplan för hållbara transporter i Örebro län 205151_1_1.pdf 6 MB 2019-09-17 13.37
05b. Förslag till yttrande hållbara transporter.pdf 124.5 kB 2019-09-17 13.37
05c. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Au § 143 Remiss förslag till yttrande Handlingsplan för hållbara transporter.pdf 298.9 kB 2019-09-17 13.37
06. Naturvårdsverkets rapport.pdf 13.3 MB 2019-09-17 13.37
06b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Au § 145 Remiss förslag till yttrande över naturvårdsverkets rapport.pdf 318.3 kB 2019-09-17 13.37
07. Årsredovisning Stiftelsen Gillers Klack 2018.pdf 193.3 kB 2019-09-17 13.37
07b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Au § 146 Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning.pdf 250.2 kB 2019-09-17 13.37
08. TÖP LIS Ljusnarsbergs kommun.pdf 78.4 MB 2019-09-17 13.37
08b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Au § 149 LIS i Ljusnarsbergs kommun.pdf 371.6 kB 2019-09-17 13.37
09. Remiss Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg.pdf 1.2 MB 2019-09-17 13.37
09b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 153 190910.pdf 528.1 kB 2019-09-17 13.37
10. Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området 190815.pdf 373.9 kB 2019-09-17 13.37
10b. Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området 190913.pdf 412.1 kB 2019-09-17 13.37
10c. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 155 190910.pdf 247.5 kB 2019-09-17 13.37
11. Fördjupad analys och handlingsplan skolnärvaro.pdf 5.7 MB 2019-09-17 13.37
11b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 161 190910.pdf 330.6 kB 2019-09-17 13.37
12. Uppföljning enl. årsagenda Verksamhetsstatistik Volymtimmar augusti 2019 förskolan.pdf 114.1 kB 2019-09-17 13.37
12b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 163 190910.pdf 227.1 kB 2019-09-17 13.37
13. Uppföljning enligt årsagenda analys av kunskapsresultat och betyg grundskola.pdf 127.5 kB 2019-09-17 13.37
13b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 160 190910.pdf 343.7 kB 2019-09-17 13.37
14. Uppföljning enligt årsagenda vuxenutbildning.pdf 545.6 kB 2019-09-17 13.37
14b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 164 190910.pdf 226.2 kB 2019-09-17 13.37
15. Resursfördelningsmodell grundskolan.pdf 200.2 kB 2019-09-17 13.37
15b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 162 190910.pdf 322.3 kB 2019-09-17 13.37
16. Underlag och verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 17 18 och 18 19.pdf 9.6 MB 2019-09-17 13.37
16b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 166 190910.pdf 245.4 kB 2019-09-17 13.37
17. Beslut den 30 augusti 2019 efter riktad tillsyn i Kyrkbacksskolan hösten 2018 samt uppföljning av beslut den 11 juni 2019, skolinspektionen.pdf 11.5 MB 2019-09-17 13.37
17b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 167 190910.pdf 557.9 kB 2019-09-17 13.37
18. Utredning Allmännyttan.pdf 5.7 MB 2019-09-17 13.37
18b. Utredning Allmännyttan Statusbesiktningsrapport samt förslag vid behov av strukturella åtgärder för Wallmovägen Bångbro.pdf 320.9 kB 2019-09-17 13.37
18c. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Au § 140 Utredning av allmännyttan.pdf 584.1 kB 2019-09-17 13.37
20. Uppföjning av inkomna motioner 2016-2019.pdf 174.9 kB 2019-09-17 13.37
20b. Motion Förstärkt arbete kring Bergslagsdiagonalen.pdf 478.2 kB 2019-09-17 13.37
20c. Motion Samarbete med Bergslagsbibblan.pdf 302.2 kB 2019-09-17 13.37
20d. Motion Införande av pedagogiska schemalagda luncher.pdf 357.1 kB 2019-09-17 13.37
20e. Motion Försäkringssamverkan.pdf 300.1 kB 2019-09-17 13.37
20f. Motion Ägarstrategi för allmännyttan.pdf 485 kB 2019-09-17 13.37
20g. Motion DigidelCenter.pdf 364.2 kB 2019-09-17 13.37
20h. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Au § 151 Uppföljning motioner 2016 2019.pdf 195.8 kB 2019-09-17 13.37
21. Uppföljning av inkomna medborgarförslag 2016-2019.pdf 463.1 kB 2019-09-17 13.37
21b. Medborgarförslag Kulturcentrum.pdf 234.4 kB 2019-09-17 13.37
21c. Medborgarförslag Hundrastgård.pdf 217 kB 2019-09-17 13.37
21d. Medborgarförslag Större och tydligare skylt till Laxtjärn.pdf 153.4 kB 2019-09-17 13.37
21e. Medborgarförslag gällande miljöamestidag eller vecka i kommunen per år.pdf 174.4 kB 2019-09-17 13.37
21f. Medborgarförslag om hämtning av sopor.pdf 221.7 kB 2019-09-17 13.37
21g. Medborgarförslag angående NPF.pdf 570.6 kB 2019-09-17 13.37
21h. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Au § 152 Uppföljning av medborgarförslag 2016 2019.pdf 199.8 kB 2019-09-17 13.37
22-23. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kf § 34 Therese Olsson 190516.pdf 177.5 kB 2019-09-17 13.37
24. Sammanträdestider 2020.pdf 243.9 kB 2019-09-17 13.37
24b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Au § 153 Sammanträdestider 2020.pdf 181.3 kB 2019-09-17 13.37
24c. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 159 190910.pdf 190.7 kB 2019-09-17 13.38
25. Delgivningar Ks September 2019.pdf 228.9 kB 2019-09-17 13.38
26. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 87.6 kB 2019-09-17 13.38

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00