Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 105 kB 2016-10-21 15.30
03 Kvartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 30 september 2016 för.pdf 1.7 MB 2016-10-21 15.30
04 Ekonomisk rapport per den 30 september 2016, Bergslagens.pdf 281.2 kB 2016-10-21 15.30
05 Ekonomisk rapport per den 30 september 2016, Bergslagens kommunalteknik.pdf 1.2 MB 2016-10-21 15.30
06 Delårsbokslut per den 30 juni 2016, Bergslagens kommunalteknik.pdf 15.4 MB 2016-10-21 15.30
07 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området.pdf 1.4 MB 2016-10-21 15.30
08 Uppföljning per den 1 november 2016, HVB Bergsgården.pdf 267.4 kB 2016-10-21 15.30
09 Uppföljning av beläggning och personal bemanning inom.pdf 1.1 MB 2016-10-21 15.30
10 Uppföljning av elevantal i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf 691.2 kB 2016-10-21 15.30
11 Undertecknande av handlingar, så kallad firmatecknare.pdf 298.5 kB 2016-10-21 15.30
12 Anmälan av ekonomisk ersättning till förtroendevalda från och med den.pdf 340 kB 2016-10-21 15.30
13 Fastställande av skattesats 2017.pdf 259.3 kB 2016-10-21 15.30
14 Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 284.9 kB 2016-10-21 15.30
18 Förslag till utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA i Silverhöjden,.pdf 976.9 kB 2016-10-21 15.30
19 Redogörelse med anledning av revisionsrappo1ien Granskning av insatser för.pdf 6.4 MB 2016-10-21 15.30
20 Yttrande, medborgarförslag rörande installation av vred eller dylikt på dörrar i.pdf 652.5 kB 2016-10-21 15.30
21 Yttrande, medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning på Herrgårdsvägen.pdf 618.7 kB 2016-10-21 15.30
22 Yttrande, medborgarförslag rörande marknadsföring av kommunen längs.pdf 654.7 kB 2016-10-21 15.30
23 Yttrande, medborgarförslag rörande övergång över järnvägsspåret för.pdf 333.5 kB 2016-10-21 15.30
24 Yttrande, motion rörande förbättringar av trafiksäkerheten mellan Fasegatan.pdf 295.1 kB 2016-10-21 15.30
25 Samråd, Ludvikas bostadsförsörjningsprogram 2017-2020.pdf 2.1 MB 2016-10-21 15.30
26 Förremiss,Kulturgaranti, Region Örebro län.pdf 6.4 MB 2016-10-21 15.30
27 Samordning av visstidspension efter deltidsuppdrag.pdf 302 kB 2016-10-21 15.30
28 Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i.pdf 502.8 kB 2016-10-21 15.30
29 Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i.pdf 369.5 kB 2016-10-21 15.30
30 Redovisning och uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges.pdf 371.1 kB 2016-10-21 15.30
31 Sammanträdestider 201 7.pdf 321.6 kB 2016-10-21 15.30
33 Delgivningar.pdf 1.9 MB 2016-10-21 15.30
19 Handling revisionsraapport EKB okt 2016.pdf 48.4 kB 2016-10-24 08.35
19 Yttrande revisionsrapport ensamkommande 2016.pdf 67.1 kB 2016-10-24 08.35

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00