Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 1.1 MB 2018-10-17 14.32
04 Revidering av samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning.pdf 114.5 kB 2018-10-17 14.32
05 Reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter.pdf 598.8 kB 2018-10-17 14.32
07 Ekonomisk rapport per den 30 september 2018, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 81.3 kB 2018-10-17 14.32
08 Ekonomisk rapport per den 30 september 2018, Bergslagens överförmyndarnämnd.pdf 28.8 kB 2018-10-17 14.32
09 Fastställande av skattesats för år 2019.pdf 82.3 kB 2018-10-17 14.32
10 Ansökan om bidrag, OK Järnbärarna.pdf 109.7 kB 2018-10-17 14.32
11 Betygsstatistik med mera, Skolverket.pdf 145.2 kB 2018-10-17 14.32
12 Reviderade riktlinjer för Ljusnarsbergs kommuns Socialsam fond.pdf 102.5 kB 2018-10-17 14.32
13 Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggningen på.pdf 52.2 kB 2018-10-17 14.32
14 Revidering av utskottsorganisationen i Ljusnarsbergs kommun.pdf 38.8 kB 2018-10-17 14.32
15 Reglemente för utskotten.pdf 98.2 kB 2018-10-17 14.32
16 Administrativ utredning.pdf 150.8 kB 2018-10-17 14.32
17 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar.pdf 143.4 kB 2018-10-17 14.32
18 Yttrande, medborgarförslag rörande e-tjänst för inlämnande av medborgarförslag.pdf 85.2 kB 2018-10-17 14.32
19 Yttrande, medborgarförslag rörande digitalisering av fotografier.pdf 64.9 kB 2018-10-17 14.32
21 Fastställande av resultat av kommunal folkomröstning rörande ombyggnation av Ljusnarshallen.pdf 99.1 kB 2018-10-17 14.32
22 Uppföljning av verkställighet gällande beslut i kommunstyrelsen 2014-2018.pdf 73.7 kB 2018-10-17 14.32
23 Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2017.pdf 98.3 kB 2018-10-17 14.32
24 Uppföljning av verkställighet gällande beslut i kommunfullmäktige.pdf 48.7 kB 2018-10-17 14.32
25 Anmälan av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 2019.pdf 72.5 kB 2018-10-17 14.32
26 Sammanträdestider 2019.pdf 64.1 kB 2018-10-17 14.32
27 Rapport om konstgräsplan vid Olovsvallen.pdf 32.9 kB 2018-10-17 14.32
28 Delgivningar.pdf 44.5 kB 2018-10-17 14.32
29 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 45.9 kB 2018-10-17 14.32

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00