Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse KS 2016-11-23.pdf 63.8 kB 2016-11-18 10.01
02 Ekonomisk rapport.pdf 358.5 kB 2016-11-18 10.01
03 Anvisningar och tidplan för kommunens bokslut 2016.pdf 404.9 kB 2016-11-18 10.01
04 Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019.pdf 16 MB 2016-11-18 10.01
05 Information, handlingsplan inom området psykisk hälsa.pdf 2.9 MB 2016-11-18 10.01
06 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området.pdf 676.6 kB 2016-11-18 10.01
07 Rapport om det fortsatta arbetet med samverkan och handläggningsrutiner avseende försörjningsstöd.pdf 245.6 kB 2016-11-18 10.01
08 Regler och riktlinjer inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Ljusnarsbergs kommun.pdf 3 MB 2016-11-18 10.01
09 Uppföljning av huruvida någon familj säger upp sin förskoleplats med anledning av reviderade taxor och regler inom barnomsrogen.pdf 185.5 kB 2016-11-18 10.01
10 Yttrande, motion (Bos 146).pdf 412.5 kB 2016-11-18 10.01
11 Samverkansdokument - kunskapslyft för barn och unga 2016-2022.pdf 5.1 MB 2016-11-18 10.01
12 Nyttjande av extra stadsbidrag till utbildningsverksamheten.pdf 421.1 kB 2016-11-18 10.01
13 Uppföljning av IKT-plan för Ljusnarsbergs kommun 2014-2016.pdf 128.8 kB 2016-11-18 10.01
14 Interkontrollplan 2017 för Ljusnarsbergs kommun.pdf 165.8 kB 2016-11-18 10.01
15 Information, internkontrollplan 2017 för BMB.pdf 1.9 MB 2016-11-18 10.01
16 Information, inriktningsmål 2017 för BMB.pdf 281.6 kB 2016-11-18 10.01
17 Ekonomisk rapport per den 30 september 2016 BMB.pdf 286.6 kB 2016-11-18 10.01
18 Ekonomisk rapport per den 30 september 2016, BKT.pdf 245.3 kB 2016-11-18 10.01
19 Analys av betalningshistorik inom Ljusnarsbergs kommun.pdf 5.2 MB 2016-11-18 10.01
20 Ansökan om bidrag, Opera på Skäret.pdf 4 MB 2016-11-18 10.01
21 Krishanteringsplan 2015-2018.pdf 718.5 kB 2016-11-18 10.01
22 Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018.pdf 392.6 kB 2016-11-18 10.01
23 Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun.pdf 25.1 MB 2016-11-18 10.01
24 Grönplan för Ljusnarsbergs kommun.pdf 16.3 MB 2016-11-18 10.01
29 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 290.5 kB 2016-11-18 10.01
30 Delgivningar.pdf 488.4 kB 2016-11-18 10.01

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00