Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Elda utomhus

Tänk på att du själv alltid är ansvarig för den eld du tänder. Även om det regnar kan det vara mycket torrt under ytan. Se alltid till att ha släckutrustning som vattenslang, hinkar och strilkannor i beredskap samt telefon för eventuell larmning. Elda inte avfall Det är förbjudet att elda avfall så som sopor, möbler, däck eller liknande. Anledningen till att det är förbjudet är att det vid eldningen bildas giftiga ämnen på grund av låg förbränningstemperatur och brist på rökgasrening. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Mer information och goda råd om eldning utomhus finns på Nerikes Brandkårs webbplats. Nerikes Brandkår - Elda och grilla Elda inte trädgårdsavfall Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall ska lämnas till återvinningscentralen eller komposteras. Detta innebär att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Om trädgårdsavfall hos Naturvårdsverket. Påsk- eller valborgsmässoeld Det finns möjlighet att få dispens från kommunen om du vill anordna en offentlig påsk- eller valborgsmässoeld. Tänk på att om du får dispens att elda är det viktigt att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa. Ansöka om dispens Det går att söka dispens för en offentlig påskbrasa, valborgsmässoeld eller liknande. Det är viktigt att det framkommer vad du söker dispens för. Ansökan ska innehålla följande information: kontaktuppgifter på den som söker dispens plats och adress där du ska elda dagen och tiden du ska elda (starttid och tid när det beräknas vara slut) hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas vilka säkerhetsåtgärder som vidtas för att det inte ska uppstå olägenhet för människors hälsa och miljön. Skicka din ansökan via e-post till samhallsbyggnad@lindesberg.se Vad behöver du mer tänka på? Du behöver markägarens tillstånd för att anordna en påsk- eller valborgsmässoeld. Du kan även behöva söka tillstånd hos polisen för att anordna en påsk- eller valborgsmässoeld. Kontakta polisen på telefon 114 14 eller fyll i deras blankett på webben. Du får bara elda kvistar, grenar, och löv. Kontrollera att det inte är eldningsförbud innan du tänder på. Kommunens lokala föreskrifter Det pågår en översyn av kommunens lokala föreskrifter bland annat till följd av dessa lagförändringar. Mer information Hantera trädgårdsavfall För att ta hand om ditt avfall på rätt sätt ska du göra något av följande alternativ: Du kan kompostera det hemma på tomten. Du kan lämna avfallet till en återvinningscentral. Det insamlade trädgårdsavfallet Ris och grenar flisas och eldas upp i en förbränningsanläggning. Där tar energin tillvara och blir till exempel till fjärrvärme. Annat trädgårdsavfall komposteras och blir jord eller rötas och blir biogas. Den nya lagstiftningen Från och med 1 januari 2024 har en ny lag trätt i kraft vilket innebär att det inte längre är tillåtet att elda trädgårdsavfall. Det har länge varit förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Avfallsförordningen säger att allt biologiskt avfall ska samlas in separat (3 kap. § 1). Detta gäller för både matavfall och trädgårdsavfall. Insamlat biologiskt avfall ska i första hand materialåtervinnas (3 kap. § 1c). I avfallsförordningen finns det även en skrivning som säger att separat insamlat avfall inte får förbrännas. Detta gäller insamlat trädgårdsavfall men även andra sorters avfall (3 kap. § 19). Avfallsförordningen på riksdagen.se Syftet med lagstiftningen Grunden till lagen är artikel 22 i avfallsdirektivet som är en EU-lagstiftning. Syftet med den nya lagstiftningen är att öka material- och energiåtervinningen. Det är bättre att trädgårdsavfallet eldas i ett värmeverk och blir exempelvis fjärrvärme, än att det eldas i en trädgård där energin inte tas tillvara. Trädgårdsavfall kan även rötas för att bilda biogas. För dig som har skog och mark Förbudet att elda trädgårdsavfall gäller alla. Men driver du skogsbruk eller lantbruk där det uppkommer biologiskt avfall som ris och grenar bedömer vi att det avfallet inte är ett trädgårdsavfall. Eld för att grilla Du får göra upp en eld för att grilla korv eller annan mat eftersom syftet då inte handlar om att göra sig av med avfall. Är syftet att laga mat så får du göra det även i en grill, tunna eller liknande. Men du får bara elda om det kan ske på ett säkert sätt och det inte finns risk för att elden sprider sig eller att röken stör andra människor. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg