Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Taxor och avgifter

Taxor hushållsavfall Ljusnarsberg

Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift.

Grundavgift
Grundavgiften är 1 100 kronor per hushåll och år för åretrunthämtning och 880 kr (samma pris) för sommarhämtning. Den ska finansiera återvinningscentraler, mottagning och behandling av grovavfall, farligt avfall och elektronikavfall. Grundavgiften finansierar även avfallsplanering, information, administration samt kundtjänst.


Rörlig avgift
Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.

Prisexemplen nedan visar total årskostnad inkl moms och en grundavgift.

Hämtning av matavfall

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

2 535

1 781

140 liter var fjärde vecka

2 145

1 541

240 liter varannan vecka

3 442

2 339

Hemkompostering

Grönt kärl - brännbart avfall

Åretrunthämtning

Sommarhämtning v.18-41

140 liter varannan vecka

2 369

1 661

140 liter var fjärde vecka

1 979

1 421

240 liter varannan vecka

2 376

2 219

 

Senast uppdaterad

Kontakt

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg