Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Förtroendevalda

Följande ledamöte är utsedda att representera respektive parti 2022-2026:

Sammanträdestider 2022 Pdf, 32 kB.


Sammanträdestider 2023 Pdf, 48 kB, öppnas i nytt fönster.

Förtroendevalda Kommunfullmäktige

Ordinarie

Ersättare

Kjell Eriksson (S), ordförande

Eva-Lena Sahlberg (S)

Veronica Andersson (S), 1:e vice ordförande

Karolin Rantala (S)

Ewa-Leena Johansson (S)

Markku Rantamäki (S)

Gert Stark (S)

Inger Willman (S)

Lena Berglund (S)

Antti Tsupukka (S)

Mattias Svedberg (S)

Ulla Wiklund Diedrichsen (V)

Natalie Peart (S)

Bo Andersson (V)

Erik Bergsten (S)

Anna-Carin Härdig (M)

Yvonne Andersson (S)

Ann-Sofie Isaksson (M)

Eva Renberg (V)

Hazze Karlsson (SD)

Dennis Persson Lundberg (V)

Helena Heiser (SD)

Daniel Johansson (M)

Åsa Vennberg (SD)

Jörgen Hart (M), 2:e vice ordförande


Peter Johansson (M)


Bernt Askelin (M)


Mats Larsson (SD)


Mathias Eriksson (SD)


Thomas Carlsson (SD)


Mari Johansson (SD)


Fredrik Heiser (SD)


Niklas Bäcker (SD)


Gruppledare

Kjell Eriksson (S)
Daniel Johansson (M)
Ralf Nielsen (-)
Eva Renberg (V)
Mathias Eriksson (SD)
Vakant (MP)Förtroendevalda Kommunstyrelsen

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Veronica Andersson (S)

Natalie Peart (S), vice ordförande

Yvonne Andersson (S)

Gert Stark (S)

Markku Rantamäki (S)

Kjell Eriksson (S)

Erik Bergsten (S)

Daniel Johansson (M)

Bo Anderson (V)

Jörgen Hart (M)

Anna-Carin Härdig (M)

Dennis Persson Lundberg (V)

Peter Johansson (M)

Mathias Eriksson (SD)

Thomas Carlsson (SD)

Mats Larsson (SD)

Helena Heiser (SD)RevisorerAnnelie Brossberg


Monica Edlund Molander


Anna-Lena Danielsson


Maria Lönnberg, Ordförande


Lars-Åke Martinsson


Pirjo Nilsson, Vice ordförandeSamhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Tommy Kragh (S) ordförande

Bo Stenberg (S)

Inga Ängsteg (C)

Sofie Krantz (S)

Jan Hansson (M)

Monika Klockars (M)

Christer Gustavsson (C) 1:e vice ordförande

Roland Gustavsson (GL)

Per Johansson (V)

Torbjörn Saxin (S)

Liselott Anderberg (M)

Greger Kammerland (S)

Anna Berggren (LPO)

Rutger Ahlbeck (NP)

Anders Styrbjörn Andersson (S)

Antti Tsupukks (S)

Ulf Hilding (M)

Kai Pakola (C)Valnämnd

Ordinarie

Ersättare

Eva-Lena Sahlberg (S)

Arne Eklund (S)

Mathias Eriksson (SD), Vice ordförande

Antti Tsupukka (S)

Ulla Wiklund Diedrichsen (V)

Hendrik Bijloo (-)

Peter Johansson (M)

Niklas Hermansson (C)

Mattias Svedberg, Ordförande (S)

Hazze Karlsson (SD)Krisledningsnämnd

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Antti Tsupukka (S)

Gert Stark (S), Vice ordförande

Veronica Andersson (S)

Ralf Nielsen (-)

Markku Rantamäki (S)

Niklas Hermansson (C)

Jörgen Hart (M)

Åsa Vennberg (SD)

Mats Larsson (SD)Bergslagens överförmyndarnämnd

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S), Ordförande

Arne Eklund (S)

Gunilla Josefsson (V) Hällefors kommun

Susanne Grundström (S) Hällefors kommun

Mats Sundberg (S) Nora kommun

Klara Sandberg (LPo) Nora kommun

Jerry Elvin, vice ordförande Lindesbergs kommun

Vakant

Bertil Jansson (M) Lindesbergs kommun

Christian Nygren Kolvik (M) Lindesbergs kommunSydnärkes lönenämnd

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Lena Berglund (S)


Nerikes Brandkår

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S)

Mats Larsson (SD)Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarsevice

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Lena Berglund (S)


Valberedning

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S) Ordförande


Hazze Karlsson (SD) Vice ordförande

Linn Wennberg (MP)

Ronnie Edvardsson (MP)

Eva Renberg (V)

Ulla Wiklund Diedrichsen (V)

Ralf Nielsen (-)

Hendrik Bijloo (-)

Jörgen Hart (M)

Ulf Hilding (M)

Markku Rantamäki (S)

Niklas Hermansson (C)
Styrelse i Stiftelsen Stora Gården

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Veronica Andersson (S)

Gert Stark (S)

Antti Tsupukka (S)

Hendrik Bijloo (-)

Markku Rantamäki (S)

Åsa Vennberg (SD)


Niklas Hermansson (C)
Styrelsen i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S), Ordförande

Jon Brossberg (S)

Maud Tsupukka (S), Vice Ordförande

Arne Eklund (S)

Veronica Andersson (S)

Antti Tsupukka (S)


Nämndemän till Örebro TingsrättYlva Johansen (S)

Eva-Lena Sahlberg (S)Gode män för fastighetsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen

Sakkunniga tätortsfrågor

Sakkunniga landsbygdsfrågor

Ewa-Leena Johansson (S)

Jon Brossberg (S)

Jon Brossberg (S)

Veronica Andersson (S)

Veronica Andersson (S)

Ewa-Leena Johansson (S)

Antti Tsupukka (S)

Antti Tsupukka (S)

Henk Bijloo (-)

Henk Bijloo (-)

Mathias Eriksson (SD)

Mathias Eriksson (SD)

Niklas Hermansson (C)

Niklas Hermansson (C)Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S), Vice ordförande

Veronica Andersson (S)

Lena Berglund (S), Ordförande


Astrid Dahl (V)

Ulf Hildebrandt (M)Ledamöter i Regionala samverkansrådet

Ledamöter


Ewa-Leena Johansson (S)

Lena Berglund (S)


Ledamot och ersättare i samverkansråd för kultur

Ledamot

Ersättare

Hendrik Bijloo (-)

Lena Berglund (S)


Ledamot och ersättare i samverkansråd för folkhälsa

Ledamot

Ersättare

Ronnie Edvardsson (MP)

Lena Berglund (S)


Ledamot och ersättare i samverkansråd för social välfärd och vård

Ledamot

Ersättare

Lena Berglund (S)

Markku Rantamäki (S)Ledamot och ersättare i samverkansråd för skola, utbildning och kompetenshöjning

Ledamot

Ersättare

Lena Berglund (S)

Astrid Dahl (V)Ledamot och ersättare i Ljusnarsbergs kommunbygderåd

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Niklas Hermansson (C)


Ledamot och ersättare i Regionala miljö- och naturvårdsrådet

Ordinarie

Ersättare

Ronnie Edvardsson (MP)

Ewa-Leena Johansson (S)


Ledamot och ersättare i Samordningsförbundet i norra Örebro län

Ordinarie

Ersättare

Gert Stark (S)

-Ledamot och ersättare i Partnerskap Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Hendrik Bijloo (-)

Ewa-Leena Johansson (S)


Ledamot och ersättare i Bergslagsdiagonalen

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Hendrik Bijloo (-)


Ledamot och ersättare i Intresseföreningen Bergslagen

Ordinarie

Ersättare

Ewa-Leena Johansson (S)

Hendrik Bijloo (-)

 

Ledamot och ersättare i Arbågaåns vattenförbund

Ordinarie

Ersättare

Antti Tsupukka (S)

Ronnie Edvardsson (MP)


Representant i Djäkens samfällighetEwa-Leena Johansson (S)Stämoombud och ersättare i Tursam i Bergslagen ekonomisk förening

Ombud

Ersättare

Mathias Eriksson (SD)

Jörgen Hart (M)

 


Stämoombud och ersättare i Hopajola

Ombud

Ersättare

Kjell Eriksson (S)

Mathias Eriksson (SD)


Representanter i Partnerskap för sociala innovationer

Ordinarie


Bo Wallströmer


Kent LiljendahlRepresentanter i Region Örebro läns demokratinätverk

Ordinarie


Antti Tsupukka (S)


Anders AnderssonRepresentanter i Arbetsmarknadsrådet

Ordinarie


Ewa-Leena Johansson (S)


Jörgen Hart (M)
Representant och ersättare i samhällsråd T

Representant

Ersättare

Lena Berglund (S)

Gert Stark (S)


Hörkens vägsamfällighet

Representant


Ewa-Leena Johansson (S)


 


Bångbro vägsamfällighet

Representant


Ewa-Leena Johansson (S)Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580-805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg